Nálepky ukážu, ktoré pneumatiky šetria palivo

Od novembra 2012 bude musieť byť každá automobilová pneumatika na trhu v EÚ zaradená do jednej z energetických kategórií „od A po G“, vyplýva z nariadenia, ktoré včera (26.11.) definitívne schválili poslanci EP. Pneumatiky s najvyššou palivovou efektívnosťou budú označené kategóriou „A“.

Okrem palivovej náročnosti bude musieť pneumatika niesť i bezpečnostnú informáciu o priľnavosti k mokrej vozovke, ako i o miere hluku, ktorý vytvára počas jazdy.

Aby sa podporovali len kvalitné pneumatiky, členských štátom sa zakáže udeľovať daňové a nedaňové zvýhodnenie podporu pre výrobcov, ktorých produkty nesplnia kritériá aspoň pre zaradenie do kategórie „C“.

Označenie energetickej triedy a ďalšie informácie nebudú musieť byť uvedené fyzicky na bočnej strane pneumatiky; podľa dohodnutého kompromisu ich budú musieť výrobcovia uviesť na nálepke na pneumatike alebo v písomnej informácii, ktorú dostane každý kupujúci. Pôvodný návrh hovoril o tom, že informácie musia danú pneumatiku „doprevádzať“, čo sa považovalo za dosť vágnu definíciu. Napriek tomu však napríklad spoločnosť Michelin už skôr vyhlásila, že informáciu uvedie i fyzicky na každom svojom výrobku.

„Je to typická situácia win-win, v rámci ktorej si budú môcť spotrebitelia a manažéri (firemných) flotíl vybrať bezpečnejšie a menej hlučné pneumatiky a znížiť svoje účty za palivo, zatiaľ čo Európska únia ako celok bude benefitovať zo znížených emisií v cestnej doprave,“ vyhlásil komisár pre energetiku Andris Piebalgs. Doplnil, že súčasné moderné technológie dokážu motoristom znížiť účty za motorové palivá až o desatinu.

Environmentalisti zdôrazňujú, že teraz bude potrebné robiť osvetu. Pripomínajú, že energetické označovanie bude mať význam len vtedy, ak sa informácie zákazníkom správne vysvetlia, resp. ak sa dostanú kupujúcim do pozornosti. Nina Renshaw z mimovládnej organizácie Transport&Energy dopĺňa, že veľmi bude záležať na spôsobe, ako sa k legislatíve postavia členské krajiny a v neposlednom rade i malopredajcovia pneumatík.