Nové sociálne pravidlá v doprave

 

Krátka správa:

V sektore dopravy existuje množstvo opatrení sociálnej legislatívy, vzťahujúcej sa na pracovníkov jednotlivých druhov dopravy. Parlament včera prijal dve správy, ktoré dopĺňajú ochrannú legislatívu pre pracovníkov cestnej dopravy o ich pracovnej dobe, ktorá je účinná od mája 2005.

Nová legislatíva dopĺňa ochranná rozmer tejto smernice. Členské štáty budú môcť v sektore cestnej dopravy vykonávať ľubovoľný počet kontrol, ale minimálne v rozsahu, stanovenom v celoeurópskom rozsahu.

Okrem toho majú vodiči po novom nárok na minimálny denný odpočinok v dĺžke 9 hodín (oproti doterajším 8) a každé dva týždne nárok na 45 hodín odpočinku.

Ďalšou zmenou je zníženie maximálne povolenej pracovnej doby zo súčasných 72 hodín na 56 hodín týždenne.

Okrem toho smernica predvída zvýšenie počtu kontrol tak, aby sa vzťahovali z dnešného 1% pracovných dní vodičov na 2% v roku 2008 a 3% po roku 2010.

“Tieto európske sociálne práva vytvárajú nové práva pre pracovníkov a ochraňujú pred sociálnym dumpingom,” povedal Jacques Barrot, komisár pre dopravu.

Konečné schválenie textu Radou sa očakáva v blízkej budúcnosti.