Komisia chce otvoriť osobnú železničnú dopravu v Únii od roku 2019

Železnice hrajú pre Európsku úniu z hľadiska dopravy kľúčovú úlohu. Ich celoročný obrat dosahuje sumu 73 mld. eur a zamestnávajú asi 800 000 ľudí. Z celkového objemu nákladnej dopravy sa železnicami prepraví približne 10 % tovaru.

Podľa Komisie však železničná doprava v posledných rokoch stagnuje. Môžu za to nízke verejné investície, ale aj pruský rast vlastníctva osobných automobilov.

EK si pritom myslí, že železničná doprava môže byť odpoveďou na problémy s preťaženosťou ciest, palivovou bezpečnosťou, či s emisiami oxidu uhličitého.

„Európske železnice čaká veľmi významná zmena. Keďže na mnohých trhoch v Európe možno pozorovať stagnáciu či postupný úpadok železničnej dopravy, naša voľba je jasná,“ hovorí eurokomisár pre dopravu Siim Kallas.

„Ťažké rozhodnutia potrebné na reštrukturalizáciu trhu železničnej dopravy v Európe v záujme podpory inovácií a poskytovania kvalitnejších služieb môžeme prijať už teraz,“ dodáva.

Už štvrtý železničný balík sa zameria na znižovanie administratívnych nákladov v súvislosti so vstupom nových hráčov na trh vnútroštátnej osobnej dopravy.

Jedným z opatrení je povolenia na uvedenie vozidiel na trh, či bezpečnostné osvedčenia pre prevádzkovateľov bude vydávať Európska železničná agentúra. Dnes to robia jednotlivé členské štáty.  

Železničné podniky by sa podľa prepočtov Komisie dostali na trh za nižšie náklady (asi o 20 %)a za kratší čas (20 %).

Oddeliť prevádzkovateľov vlakov a tratí

Dnes je totiž vnútroštátna osobná doprava v EÚ prevažne uzavretým trhom. V plnom rozsahu sa otvorili len Švédsko a Veľká Británia, čiastočne aj Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika a Holandsko.

EÚ chce otvoriť trhy vo zvyšných členských štátoch od roku 2019. Od tohto kroku si sľubuje nové inovácie a zvýšenú kvalitu služieb.

Ďalším návrhom Komisie je inštitucionálne oddelenie prevádzkovateľov vlakov a prevádzkovateľov tratí, ktorí by mali na starosť plánovanie investícií do infraštruktúry, údržbu, či tvorbu cestovných poriadkov.

Toto opatrenie má zabezpečiť všetkým podnikom nediskriminačný a transparentný prístup na trate. EK zároveň pripúšťa, že nezávislosť by sa dala dosiahnuť aj holdingovou štruktúrou.

K čiastočnej liberalizácii trhu osobnej železničnej dopravy došlo už v roku 2010, keď získali všetky európske železničné spoločnosti, ktoré majú potrebné licencie a bezpečnostné certifikáty, prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých 27 členských krajinách.

Nákladná železničná doprava je liberalizovaná od roku 2007. Zatiaľ to však neviedlo k vážnemu nárastu konkurencie, ani k presunu cestnej dopravy na železnicu.

Nové pravidlá musí ešte schváliť Európsky parlament a vlády členských štátov.