Plánované protiteroristické kontroly leteckých pasažierov

Krátka správa

Iniciatíva, zverejnená 3. júla, je prakticky zhodná s americkým systémom Záznamy mien pasažierov (Passenger Name Record – PNR), vytvoreným po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Podľa neho musia všetky lety smerujúce do USA odovzdať ministerstvu vnútornej bezpečnosti údaje o cestujúcich ešte pred vzlietnutím.

Zatiaľ však nie je jasné, koľko informácií chce Komisia žiadať, ako dlho budú tajnými službami uchovávané a či sa systém bude týkať aj letov v rámci EÚ. Detaily budú známe v októbri, kedy Komisia predstaví celý balík protiteroristických opatrení.

Komisia oznámila iniciatívu len deň po zmarených bombových útokoch v Londýne a útoku na letisku v Glasgowe. Frattini podčiarkol presvedčenie, že úroveň teroristickej hrozby v EÚ je dostatočným dôvodom na podobné opatrenia.

Experti zaoberajúci sa ochranou údajov, právni experti a ľudskoprávne skupiny sa však pravdepodobne postavia proti. Protestovali už proti dohode medzi EÚ a USA, uzavretej minulý mesiac, ktorá zaväzuje európske aerolinky, aby pri transatlantických letoch zasielali do USA 19 druhov informácií o pasažieroch. Americké úrady ich môžu uchovávať až 15 rokov – a to už, podľa vysokého úradníka EÚ pre ochranu údajov Peter Hustinxa predstavuje porušovanie ľudských práv.

Frattini však trvá na tom, že dohoda medzi EÚ a USA plne rešpektuje právo európskych občanov na súkromie.

Chce tiež, aby bola európska verzia PNR záväzná pre všetky členské krajiny EÚ. Pri existujúcom schengenskom systéme by, podľa neho akákoľvek krajina, ktorá odmietne zaviesť systém, „by sa mohla stať vstupom pre nebezpečných ľudí“. „Najlepšie by bolo, ak by každá členská krajina mala systém národného zoznamu mien pasažierov“, povedal Frattini.