Platia nové pravidlá bezcolného dovozu tovaru

V EÚ od pondelka (1. decembra 2008) platia nové pravidlá o bezcolnom dovoze tovarov do členských krajín. Vďaka nim cestovatelia ušetria pri preprave alkoholu, tabakových výrobkov či iného tovaru do EÚ. Zároveň by sa takto mali znížiť náklady vynaložené na administratívne úkony súvisiace s výberom nižšieho cla či daní.

Nové pravidlá pre dovoz alkoholu:

  • Zvýšenie kvantitatívneho limitu pre dovoz vína z 2 na 4 litre
  • Zavádza kvantitatívny limit pre dovoz piva na 16 litrov
  • Zavádza kvantitatívny limit pre 22-percentný alkohol a alkoholické nápoje a 80-percentný nedenaturovaný etylalkohol na 1 liter
  • Zavádza kvantitatívny limit pre menej ako 22-percentný alkohol a alkoholické nápoje na 2 litre

Kvantitatívne limity na tabakové produkty v rámci boja proti fajčeniu, dve alternatívy:

  1. 200 cigariet alebo 100 cigaríl alebo 50 cigár alebo 250 gramov tabaku
  2. 40 cigariet alebo 20 cigaríl alebo 10 cigár alebo 50 gramov tabaku

Kvantitatívne limity na parfumy, toaletné vody, kávu a čaj nové pravidlá rušia, tento tovar bude spadať pod stanovený finančný limit. Ten sa zvyšuje z 175 eur na 300 eur v prípade vnútroštátnej a pozemnej dopravy a 430 eur pre pasažierov námornej a leteckej dopravy.

„Mnohé z predchádzajúcich pravidiel platili od roku 1969 a pre dnešný svet neboli relevantné,“ zdôvodnil potrebu zavedenia nových pravidiel László Kovács, komisár pre dane a colnú úniu.