Presadenie návrhov stratégie Doprava 2050 bude zložité

Foto: flickr.com (ximenatapia)

Pri prezentácii novej stratégie Doprava 2050 podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za oblasť dopravy, Siim Kallas uviedol: „Európa nevyhnutne potrebuje konkurencieschopné dopravné systémy, aby mohla čeliť konkurencii na svetových trhoch, podporovať hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a zabezpečovať svojim občanom vysokú životnú úroveň.“

Novinárom povedal: „Vlaky, lietadlá a lode vydržia desaťročia. Voľby uskutočnené dnes, rozhodnú o forme dopravy v roku 2050, a preto sme už teraz činní pri dosiahnutí transformácie.“

Británia sa nebude miešať do rozhodovania miest

Hlasy z Veľkej Británie ale hovoria, že výzva EÚ eliminovať po roku 2050 v centrách miest vozidlá s konvenčným pohonom nemá na ostrovoch podporu. Od tohto kroku si pritom Brusel sľubuje znížiť závislosť na dovoze ropy a do polovice storočia redukciu emisií z dopravy o 60%. Britský minister dopravy Norman Baker už oznámil, že sa nebude „miešať“ do voľby jednotlivých miest ohľadom dopravy.

„Nebudeme vykazovať z centier miest autá, tak ako nebudeme mať pravouhlé banány,“ uviedol.

„Je správne, aby EÚ stanovovala ciele pre redukciu uhlíka na vysokej úrovni, ale nie je správne miešať sa do toho, ako to jednotlivé mestá dosiahnu,“ povedal Baker. „Sme oddaní dekarbonizácii cestnej dopravy napríklad investovaním viac ako 400 miliónov libier (€455 mil.) v najbližších štyroch rokoch na podporu elektromobilov a alternatív áut pre cestovanie, ako je pešia chôdza či bicyklovanie.“

Komisia: Zvýšenie mobility a súčasné zníženie emisií

V pláne jednotného európskeho dopravného priestoru Komisia nalieha na potrebu výrazne zmeniť existujúce vzorce pre cestovanie. Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť, aby sa na 50 % medzimestskej prepravy pasažierov i tovaru na stredné vzdialenosti (do 300km) využívala namiesto cestnej dopravy železničná a vodná doprava.

Komisár Kallas v pondelok zdôraznil: „Rozšírený názor, že boj proti zmene klímy si žiada obmedzenie mobility, jednoducho nie je správny. Sloboda cestovať je základným právom našich občanov. Obmedzenie mobility nie je riešením, no nie je ním ani doterajší prístup. Závislosti dopravných systémov od ropy sa môžeme zbaviť bez toho, aby sme obetovali ich efektívnosť a ohrozili mobilitu.“

Železničná doprava by mala prevziať vedúce postavenie v transporte nákladov do ich konečného cieľa, preto chce exekutíva únie dosiahnuť, aby železnice siahali až k letiskám a boli aj prepojené s prístavmi.

Medzi hlavné ciele patrí aj 40-percentný podiel udržateľných nízkouhlíkových palív v leteckej doprave, ktorá bude naďalej hlavným transportným prostriedkom na dlhých a medzikontinentálnych trasách.

Preto chce Komisia do roku 2020 zmodernizovať systém riadenia letovej prevádzky v rámci projektu Jednotné európske nebo, zlepšiť bezpečnosť letov a zvýšiť ich kapacitu. Dobudovaný spoločný európsky letecký priestor bude pokrývať 58 krajín a miliardu obyvateľov.

Doprava má byť sebestačná a bezpečná

Komisia sa venuje aj využitiu potenciálu jednotného trhu v oblasti dopravy, pri ktorom chce zahrnúť do výstavby infraštruktúry čo najviac privátny sektor. Do roku 2050 by mala byť doprava finančne sebestačná. Spoločné územie transportu v únii by malo byť do polovice storočia tak prepracované, aby sa bez väčších problémov mohlo využívať prepojenie rôznych druhov.

Komisia chce, aby únia zostala naďalej lídrom v bezpečnosti na cestách, železniciach i na vode, pričom v roku 2050 „by mal byť počet smrteľných nehôd na ceste blízky nule“.

Komisár pre dopravu odhadol investície potrebné na vytvorenie želaného systému dopravy v únii na 1,5 bilióna eur. Ďalší bilión bude pravdepodobne potrebný na modernizáciu vozidiel a podporných zariadení.

Environmentálne organizácie niektoré návrhu Dopravy 2050 privítali. Zároveň ale upozornili, že na ich uskutočnenie sú potrebné vyššie investície do verejnej dopravy.

Príkladom pripravovanej modernizácie systému verejnej dopravy na Slovensku je projekt pre MHD v Bratislave a jej okolí, ktorý počíta aj s koľajovou dráhou využívajúcou duálny rozchod a zapojením integrovanej dopravy hlavného mesta do železničného koridoru európskeho významu (TEN-T 17).

Pozície

„Všetci platíme cenu za dopravnú politiku, ktorá príliš dlho smerovala zlým smerom,“ uviedol pre BBC Richard Dyer z organizácie Priatelia Zeme. „Postupné odstránenie áut, ktoré jazdia na fosílne palivá, z miest je dobrým začiatkom akcie, ale napriek týmto titulkovým návrhom, sú ciele pre zníženie emisií bez ambícií.

Aj podľa Franzisky Achterberg (Greenpeace) Komisia „bezohľadne“ presúva záťaž na ďalšiu generáciu: „Sektor dopravy sa stane najväčším európskym zdrojom emisií uhlíka. Táto stratégia nijak neochráni EÚ pred nestálymi cenami ropy.“

Jos Dings, z mimovládnej organizácie Transport & Environment (T&E), vyhlásil: „Toto je manifest pre ničnerobenie. Jediným konkrétnym krokom, ktorý Komisia navrhuje počas súčasného mandátu (2010-2014) je rozšíriť kapacitu letísk, čo ešte viac sťaží dosiahnutie hlavných cieľov.“

Dôraz na neobmedzovanie mobility obyvateľov privítali priemyselné asociácie. Európske združenie petrolejárskeho priemyslu (Europia) vo svojom stanovisku zdôraznilo: „Výrobky z ropy budú podľa nezávislých zdrojov, ako je Medzinárodná agentúra pre energiu, naďalej hrať dôležitú rolu v nadchádzajúcich desaťročiach.“

V komuniké ACI Europe sa píše: „Najlepšie to vyjadruje Doprava 2050 vlastnými slovami: „Infraštruktúra tvaruje mobilitu.“ Vzhľadom na úlohu, ktorú [letiská] hrajú ako motory ekonomického rozvoja, spájania miest, ľudí a výrobkov zo všetkých častí Európy do zvyšku sveta, nemôžu európske letiská viac súhlasiť.“

Olivier Jankovec, riaditeľ ACI Europe, dodal: „Zlepšené vzájomné prepojenie poskytne lepšiu mobilitu, ale nevyrieši škrípanie kapacity letísk. Nezávislé predpovede jasne indikujú, že do roku 2030 sa dopyt po leteckej preprave v Európe takmer zdvojnásobí. Zároveň varujú, že ohlásený rozsiahly rozvoj železníc absorbuje len 0,5% celkového dopytu po leteckej doprave. Vzhľadom na stále narastajúce ťažkosti a neistotu, ktorým letiská v Európe pri snahe získať povolenia na expanziu čelia, čoskoro sa priplazí holá realita neslýchaných preťažení.“