Producenti vodíkových áut hľadajú podporu u EÚ

Vodíkové autá majú viaceré environmentálne prednosti a hoci ich Európska komisia vychvaľuje z pohľadu nízkych emisií, bude trvať ešte niekoľko rokov než sa dostanú z okraja trhu. Napriek podpore zo strany EK nie je ich masové rozšírenie v najbližšej dobe veľmi pravdepodobné.

Svojimi novinkami na prebiehajúcom autosalóne v Detroite viacero automobiliek potvrdilo, že budúcnosť dopravy bude patriť hybridom a elektromobilom. Dôraz kládli aj na prepojenie a možnosti vzájomnej komunikácie medzi vodičom a automobilom. 

Podľa správy konzultačnej spoločnosti McKinsey & Company možno do roku 2015 v Európe očakávať predaj stotisíc vodíkových áut a do roku 2020 predaj milióna vozidiel. V roku 2050 by ich podiel na trhu mohol dosiahnuť 25 %.

Komisia sa tento rok chystá predstaviť sériu návrhov na podporu rozvoja vozidiel na alternatívny pohon (elektromobily, vodíkové autá, hybridy). Vychádzať bude z Bielej knihy o doprave, ktorú predstavila v marci 2011. Predpokladá, že do roku 2030 dôjde v centrách veľkých miest k dramatickému poklesu počtu áut na tradičný benzínový a naftový pohon.

Cestná doprava je zodpovedná za 20 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a hlavným faktorom zhoršenej kvality ovzdušia v mestách.

Prívrženci vodíkového pohonu veria, že pripravované návrhy EK pomôžu vznikajúcemu sektoru pomoci. Väčšia podpora zo strany verejného sektoru je podľa nich aj v dobe škrtania verejných výdajov mimoriadne dôležité.

„Chceme zdôrazniť, že podľa nášho názoru časť riešenia problému s hospodárskym oživením v Európe spočíva vo faktických investíciách do týchto dlhodobých riešení,“ uviedol Pierre-Etienne Franc, člen predstavenstva Spoločného podniku pre palivové články a vodík. Členmi tejto technologickej iniciatívy sú verejné inštitúcie i súkromné firmy, vrátane automobiliek ako Daimler AG, Honda či Volkswagen.

Chýba infraštruktúra

Vodíkové palivové články majú podľa Komisie i samotných výrobcov viacero výhod. Ide v podstate o elektromobily, kde ako zdroj energie neslúžia batérie, ale vodíkový článok. Auto si tak palivo berie zo zabudovanej nádrže na stlačený vodík. V porovnaní s elektromobilmi na batérie majú vodíkové autá dlhší dojazd. Dnešné sériovo vyrábané elektromobily prejdú na jedno nabitie 80-160 km, tie na vodík prejdú  na jednu nádrž 400-450 km.

Rozšírenie áut na vodíkový pohon v minulosti doprevádzali obavy o bezpečnosť. Vodík je totiž pri styku so vzduchom výbušný. Výrobcovia ale uisťujú, že dnes nádrže spĺňajú vyššie bezpečnostné štandardy ako nádrže na zemný plyn alebo klasické benzínové nádrže.

Hlavným problémom expanzie vodíkových áut je chýbajúca infraštruktúra. Český portál Hybrid.cz odhadol počet čerpacích staníc, kde by bolo možné v Európe natankovť vodík, na niekoľko desiatok. V krajinách ako Nemecko či Spojené kráľovstvo sa ale už počíta s ich navýšením. Rozvoj siete čerpacích staníc podporuje aj Spoločný podnik pre palivové články a vodík. V dobe, keď automobilky uvedú svoje vodíkové vozidlá na trh, by podľa Pierre-Etienna Franca myla byť už v ideálnom prípade infraštruktúra pripravená. Skladovanie vodíka je podľa neho relatívne jednoduché a vodíka ako paliva je dostatok.

Producenti týchto áut dúfajú, že európski politici v nasledujúcich dekádach podporia rozvoj nového sektoru obdobne ako v minulosti rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Benzín a diesel hneď tak nezmiznú

Napriek sľubnému vývoju na poli elektromobilov je však zrejmé, že tradičné spaľovacie motory z európskych ciest len tak rýchlo nezmiznú. V správe Európskeho združenia ropného priemyslu Europia sa uvádza, že nafta a ďalšie kvapalné palivá majú v porovnaní s vodíkom a zemným plynom oveľa vyššiu energetickú hustotu na jednotku spotreby. Znamená to, že ťažkotonážnych vozidlách alevo vozidlách diaľkovej prepravy bude efektívnejšie využívať klasické pohonné hmoty.

Europia argumentuje aj vyššími nákladmi na prevádzku elektromobilov v porovnaní s klasickými dieselovými motormi. Navyše očakáva, že vďaka ďalším inováciám a lepšej aerodynamiky bude spotreba nafty naďalej klesať.
Priaznivci vodíkových áut zdôrazňujú ich šetrnosť k životnému prostrediu. Treba ale podotknúť, že pri samotnej výrobe vodíka a jeho preprave sa emisiám skleníkových plynov zatiaľ vyhnúť nedá.

„Ak máte na mysli 100 % zelený vodík vyrábaný len z obnoviteľných zdrojov, tak takto to ešte nefunguje,“ uviedol Thomas Brachmann, inžinier z výskumného a vývojového centra automobilky Honda v Nemecku. „Ale s tým ako všetky krajiny rozširujú činnosti vedúce k znižovaniu emisií CO2, dochádza aj k rozvoju výroby obnoviteľných zdrojov a z tej potom môžeme vyrábať vodík.“

Dodal, že vodíkové autá majú dvojnásobnú účinnosť v porovnaní s bežnými spaľovacími motormi. „Myslím, že i to už je dramatická výhoda,“ uzavrel Brachmann.