Rozvoj riečnej tepny Európy

Odchádzajúca komisárka pre regionálny rozvoj Danuta Hubner v pondelok oznámila, že Komisia začína pripravovať európsku stratégiu rozvoja Dunaja, ktorá sa pravdepodobne zameria na dopravu, životné prostredie a ekonomický rozvoj okolitých regiónov.

V oblasti dopravy bude dôraz kladený na zlepšenie navigácie na rieke, vďaka čomu by mohla byť intenzívnejšie využívaná na prepravu tovarov. Podľa odchádzajúcej komisárky Danuty Hubner sa to má dosiahnuť lepšou koordináciou národných projektov, keďže v cezhraničných programoch na to nie je alokovaných dosť zdrojov.

Environmentálny aspekt stratégie sa zameria na predchádzanie povodiam, znižovanie znečistenia rieky a hlavných prítokov, a ochranu unikátneho prostredia dunajskej delty. Hunbner na tlačovej konferencii vo Viedni zdôraznila, že je potrebné posunúť sa od konštatovania princípov k podpore konkrétnych projektov, ktoré budú vytvárať rovnováhu medzi rozvojom dopravy a ochranou životného prostredia.

Tretím prvkom stratégie je hospodársky rozvoj. Cieľom bude prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu miest a regiónov popri rieke Dunaj, prepojiť existujúce iniciatívy a formy spolupráce, a aj v tomto prípade nahradiť plánovanie a diskusie konkrétnymi projektmi.

Na prípravu stratégie vyzvali Komisiu lídri členských krajín na summite v Bruseli, 19. júna. Predložená má byť do konca roka 2010, štáty by ju schválili v prvej polovici roku 2011, počas Maďarského predsedníctva. Iniciatíva má silnú podporu najmú vo Viedni, Budapešti a Bukurešti.

Dunaj je s 2 816 kilometrami najdlhšou európskou riekou. Spája niekoľko členských krajín EÚ (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) súčasných a potenciálnych kandidátov na členstvo (Chorvátsko, Srbsko) a východných partnerov Únie (Moldavsko, Ukrajina).