Spiatočná letenka má platiť aj bez cesty tam

Európsky parlament uznesením reagoval na oznámenie Komisie „Európska vízia pre cestujúcich: Oznámenie o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy“ z minulého roku.

Oznámenie Komisie hovorí o neúplnom a nejednotnom presadzovaní právnych predpisov tak dopravcami, ako aj vnútroštátnymi orgánmi, čo u cestujúcich i u podnikov vyvoláva nejasnosti.

K tomu sa pridáva aj neúplná informovanosť cestujúcich o svojich právach a nespokojnosť z dôvodu okolností a nákladov, ktoré sú s presadzovaním práv spojené. Zákazníci sa podľa Európskej komisie „cítia zneistení“ zo zložitosti postupov, keď musia svoje nároky uplatňovať voči veľkým, medzinárodne pôsobiacim spoločnostiam.

U nízkonákladových leteckých spoločností zase konštatuje „znepokojujúci trend“ inzerovať ceny, ktoré hneď od začiatku nezahŕňajú všetky prípadné poplatky a dodatočné náklady. Dopravcom vyčíta aj nedostatočnú pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, čo sa hodnotí ako porušenie nariadenia (ES) č. 1107/2006.

Spravodajca Európskeho parlamentu, poslanec Georges Bach, na základe vlastného prieskumu konštatuje, že až 25,3 % opýtaných, ktorí sa obrátili na leteckú spoločnosť alebo na vnútroštátny orgán presadzovania práva so sťažnosťami a žiadosťami o náhradu, nedostalo žiadnu odpoveď.

Budúca úprava práv cestujúcich bude mať pravdepodobne snahu riešila aj0“ nespravodlivé ustanovenie zmlúv o leteckej doprave, konkrétne požiadavka, podľa ktorej musia cestujúci využiť spiatočnú letenku na cestu tam, aby ju mohli využiť na cestu späť, a podľa ktorej musia využiť všetky letenky v rámci danej cesty v postupnom poradí.

Európske inštitúcie sa chcú zamerať aj na informovanosť. Informácie o právach by mali byť jednoduché, jasné a dostupné od okamihu rezervácie až po koniec cesty. Dopravcovia a prevádzkovatelia terminálov by mali v priestoroch príchodu a odchodu zriadiť informačné strediská/asistenčné pracoviská, ktoré budú cestujúcim poskytovať potrebné informácie a pomoc pri rozhodovaní v prípade narušenia dopravy a pri strate alebo meškaní batožiny.

Oznámenie navrhuje aj jednotný formulár sťažností, štandardná emailová adresa a nenákladná horúca linka, ako aj ústredné elektronické stredisko pre prijímanie sťažností, ktoré bude v prípade núdze nielen poskytovať poradenstvo, ale aj postupovať sťažnosti príslušným vnútroštátnym orgánom.

Pozície

„Nevyhnutná je aj ochrana zdravotne postihnutých pasažierov, je potrebné sa zamerať napríklad na kvalitu služieb pre túto skupinu osôb vrátane bezbariérového prístupu na letiská, riadnej odbornej prípravy zamestnancov a vyjasnenia otázok zodpovednosti pri strate alebo poškodení vybavenia na zabezpečenie mobility“, hovorí europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD). „S problémami spojenými s dopravou sa naši občania stretávajú neustále, preto je potrebné aby boli ich práva harmonizované vo všetkých druhoch dopravy.“

Pred prílišnou reguláciou varuje europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH). „Európska legislatíva by sa však nemala stavať do úlohy pestúnky. Má zabezpečiť, aby občania boli odškodnení, pokiaľ prepravca poruší prepravné podmienky. Prebujnená regulácia škodí voľnému trhu a zvyšuje ceny. Preto je dôležité nájsť tú správnu rovnováhu.“ Súhlasí však, že cestujúci majú právo na dostupné a presné informácie o službe, ktorú prepravcovia ponúkajú, aby mohli urobiť zodpovedné rozhodnutie.

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) si myslí, že vytvorenie zoznamu minimálnych práv cestujúcich predstavuje len prvý krok k zlepšeniu situácie v praxi, keďže sa cestujúci pri uplatňovaní svojich právnych nárokov každodenne stretávajú s ťažkosťami. "Pravidelné monitorovanie dodržiavania práv a predovšetkým presadzovanie práv cestujúcich vnútroštátnymi orgánmi preto považujem za nevyhnutný logický krok smerom k skutočnému zlepšeniu situácie cestujúcich v EÚ."