Štáty chcú spolupracovať, aby zaistili splavnosť Dunaja

zdroj: TASR

Ide o štáty Bulharska, Chorvátska, Moldavska, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Slovenska. Srbsko a Bosna a Hercegovina zaslali podporné listy k vyhláseniu. Maďarsko zatiaľ vyhlásenie nepodpísalo.

Súčasťou deklarácie je záväzok udržiavať plavebnú dráhu v primeranom stave. Ministri sa tiež dohodli na ďalšom stretnutí a koordinácii budúcich aktivít.

Do konca budúceho roka sa zavedú vnútroštátne a cezhraničné koordinačné postupy, ktoré umožnia reagovať na mimoriadne podmienky. Takisto sa zabezpečí nepretržitá komunikácia o stave plavebnej dráhy. Minimálne raz do roka sa ministri stretnú, aby sa dohodli na ďalšom postupe.

„V minulých rokoch bolo preinvestovaných nemálo finančných prostriedkov, avšak bez zásadného zlepšenia plavebných podmienok na Dunaji. Aj preto vidíme priestor na efektívnejšie využitie financií,“ povedal minister dopravy SR Ján Počiatek.

V septembri a októbri minulého roka došlo na Dunaji k úplnému zastaveniu lodnej dopravy, ktoré bolo spôsobené viac než 38 dní trvajúcimi nízkymi hladinami vody na spodnom Dunaji. Podobné problémy nastali v novembri 2011 na maďarskom, srbskom a bulharskom úseku Dunaja.

Nešlo pritom len o straty lodných spoločností. Narušila sa aj dôvera v plavbu po Dunaji, ktorá bola dovtedy považovaná za spoľahlivý a nákladovo efektívny druh dopravy.

Deklaráciu je potrebné vnímať aj v súvislosti s cieľom zvýšiť nákladnú dopravu na Dunaji do roku 2020 o 20 percent.

Pozície:

Siim Kallas, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu uviedol: „Straty, ktoré spôsobili minuloročné zastavenia lodnej dopravy, predstavovali viac než 6 mil eur. Prerušeniam plavby po Dunaji sa dá vyhnúť zlepšením údržby, komunikácie a dohľadu. Dnešné vyhlásenie je krok správnym smerom. Dúfame, že Maďarsko k nemu v príhodnom čase pripojí svoj podpis.“

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn vyhlásil: „Dunaj je životne dôležitá dopravná tepna naprieč týmto regiónom, ktorá môže prispieť k oživeniu zamestnanosti a rastu. Predvídateľné podmienky pre lodnú dopravu sú zásadné na vybudovanie dôvery v tento konkurencieschopný druh dopravy šetrný k životnému prostrediu. Dohoda, ku ktorej sa teraz dospelo, svedčí o pridanej hodnote stratégie pre podunajskú oblasť. Dúfam, že sa v priebehu tohto mesiaca stretnem s maďarským ministrom zodpovedným za infraštruktúru, aby sme prediskutovali nedoriešené obavy Maďarska.“