Stavbári v Paríži budú musieť vedieť po francúzsky

elektrické vedenie

Výstavba elektrického vedenia. FOTO-TASR

Región Île de France prijal zákon o podpore malých podnikov 9. marca. Cieľom je zvýšiť účasť francúzskych malých firiem na verejných kontraktoch.

Súčasťou zákona je aj takzvaná „klauzula Molière“, ktorá prikazuje firmám pracujúcim na projektoch platených z verejných peňazí – v stavebníctve, doprave či iných sektoroch – aby používali ako pracovný jazyk francúzštinu.

„Táto klauzula je potrebná a cieli na zahraničné firmy, ktoré prichádzajú s vlastnými tímami, pričom nik z nich nehovorí po francúzsky. Tieto firmy sa musia zlepšiť“, vyhlásil podpredseda regiónu Jerome Chartier.

Podobné opatrenie už zaviedli aj iné regióny, napríklad Normandia, Hauts-de-France, či Auvergne-Rhone-Alpes. Oficiálne argumentujú aj bezpečnosťou pri práci – schopnosť komunikovať po francúzsky je údajne potrebná, aby robotníci boli schopní porozumieť bezpečnostným predpisom.

Hlavnou motiváciou je ale snaha podporiť domáce firmy a zamestnanosť. Francúzska vláda dlhodobo kritizuje pravidlá voľného pohybu osôb, a služieb, ktoré umožňujú, aby na francúzsky trh prichádzali pracovníci z chudobnejších krajín, schopní a ochotní pracovať za omnoho nižšie mzdy, než domáci.

V súčasnosti patrí medzi hlavných presadzovateľov revízie Smernice o vyslaných pracovníkoch, ktorá by sprísnila pravidlá a prinútila zamestnávateľov platiť vyslaným pracovníkom vyššie mzdy.

Ministerstvo hospodárstva však opatrenia ostro odsúdilo. Podľa denníka Le Monde ich označilo za „rasistické, diskriminačné a neaplikovateľné“. Obrátilo sa na svoj právny odbor.

Európske pravidlá verejného obstarávania krajinám zakazujú diskriminovať firmy na základe národnosti, či krajiny pôvodu. Kompatibilita „klauzuly Molière“ s európskym právom je otázna.

Jej oponenti naviac tvrdia, že sťažuje život cudzincom prichádzajúcim do krajiny. Práve práca im pomáha integrovať sa a naučiť sa francúzsky jazyk. Poukazujú tiež na zložité monitorovanie a presadzovanie klauzuly.

Podľa francúzskych úradov pracovalo v roku 2015 v krajine viac ako 285 000 vyslaných pracovníkov, teda asi jedno percento zamestnaných ľudí. Počet však rýchlo rástol. Väčšina z nich (viac ako 47 000) pochádzala z Poľska, nasledovalo Portugalsko (44,5 tisíc) a Španielsko (35 tisíc).