Súd rozhodol v spore o emisie z leteckej prepravy

Foto: Flickr.com / lrargerich (Licencia Creative Commons)

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ nepotešilo americké aerolínie, ktoré zažalovali Európsku komisiu pred britským súdom. Ten začiatkom júla žalobu posunul do Luxemburgu. Leteckí prepravcovia argumentovali tým, že Únia nemá právo regulovať amerických prepravcov alebo vypustené letecké emisie nad inými krajinami alebo v medzinárodnom vzdušnom priestore, napr. nad oceánom a EÚ údajne porušila Chicagskú konvenciu o medzinárodnom civilnom letectve.

Súdny dvor včera (21.12.) rozhodol, že rozšírenie pravidiel emisnej schémy na leteckú dopravu od 1. januára 2012 „neporušuje ani princípy zvykového medzinárodného práva v tejto záležitosti, ani dohodu o otvorenom nebi.“ Rovnaký názor vyjadrila v októbri aj generálna advokátka.

Americká vláda už predtým varovala, že ak Komisia nezmení tento aspekt ETS, mohla by prijať „primerané opatrenia“. Potvrdila, že znižovanie emisií z leteckej dopravy chce riešiť cez Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO).

Reakcie

„Samozrejme, že som veľmi spokojná, že Súd jasne došiel k záveru, že smernica EÚ je plne v súlade s medzinárodným právom,“ uviedla komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard. „EÚ teraz očakáva, že aerolínie USA budú rešpektovať právo EÚ, tak ako EÚ rešpektuje právo USA,“ napísala na svoj Twitter.

„Naďalej máme silné právne a politické námietky voči zahrnutiu letov prepravcov z mimo-EÚ do EÚ ETS,“ reagoval Krishna R. Urs, tajomník pre dopravu na ministerstve zahraničných vecí USA. „Nepovažujeme rozhodnutie súdu za vyriešenie týchto námietok.“

Americká asociácia pre leteckú dopravu (ATA), ktorá bola jedna zo žalujúcich strán, uviedla, že skúma svoje právne možnosti, ale medzitým bude legislatívu „spĺňať za protestu“. V ich vyhlásení sa píše: „Vláda USA a tucet ďalších po svete zvyšujú tlak na EÚ, aby si opäť sadla za stôl a zvážila globálny sektorálny prístup.“

Americkí poslanci budú onedlho hlasovať o návrhu zákona, ktorým by bolo splnenie pravidiel EÚ ETS stal pre aerolinky z USA protiprávne. Návrh už v októbri schválila jedna komora kongresu – Senát.

Ministerka zahraničia Hillary Clinton a minister dopravy Raymond LaHood minulý týždeň listom vyzval predstaviteľov EÚ, aby „znovu zvážili tento súčasný kurz“ a opäť rokovali s ostatnými partnermi.  „Pri absencii takejto ochoty zo strany EÚ, budeme prinútení prijať primerané opatreniam,“ upozornili.

Súd nepotešil ani Peking. „Čína už niekoľkokrát dala najavo svoju pozíciu, že nesúhlasí so zahrnutím zahraničných aerolínií do systému obchodovania s emisiami zo strany Bruselu,“ povedal dnes hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Liou Wej-min. Dodal, že viaceré krajiny vyjadrili svoj nesúhlas s týmto projektom a preto dúfa, že Európa zaujme praktický postoj a bude o probléme rokovať so všetkými stranami vrátane Číny.

Štátna tlačová agentúra Xinhua nazvala zahrnutie všetkých prepravcov do EÚ ETS „obchodnou prekážkou v mene environmentálnej ochrany, ktorá široko zasiahne výhody pasažierov a medzinárodný letecký priemysel.“ Dodala, že v tejto súvislosti „bude ťažké vyhnúť sa obchodnej vojne“.

Podľa niektorých právnikov i environmentalistov by teraz logickým krokom bolo, aby ICAO prišla veľmi skoro s globálnym riešením.

„Líderstvo EÚ je skutočne významné. Je to prvý krok. To, čo teraz potrebujeme, je širokozaložený systém z ICAO,“ povedala Pamela Campos, advokátka z americkej environmentálnej lobingovej organizácie.

Hoci je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ konečné, existuje určitý priestor pre flexibilitu pri jeho aplikácii. EÚ súhlasí, že je potrebné globálny postup pri znižovaní emisií z lietadiel, ale zdôrazňuje, že jej v nekončiacich rozhovoroch došla trpezlivosť.