Trh s osobnou železničnou dopravou sa otvoril. Teoreticky

Od začiatku tohto roka získali všetky európske železničné spoločnosti, ktoré majú potrebné licencie a bezpečnostné certifikáty, prístup k železničnej infraštruktúre vo všetkých 27 členských krajinách. Vďaka tomu poskytovať služby medzinárodnej prepravy osôb na celom území Únie.

Liberalizácia trhu s osobnou železničnou dopravou má narušiť monopol tradičných národných prepravcov. Komisia verí, tento krok poskytne nové podnikateľské príležitosti ako prepravcom, tak aj spoločnostiam spravujúcim železničnú infraštruktúru.

Komisár pre dopravu Antonio Tajani povedal, že od otvorenia trhov „sa očakáva, že prinesie väčší výber pre pasažierov a povedie k výraznému posunu v kvalite poskytovaných služieb“, ako aj nižšie ceny.

Nákladná železničná doprava je liberalizovaná od 1. januára 2007. Zatiaľ to však neviedlo k vážnemu nárastu konkurencie, ani k presunu cestnej dopravy na železnicu.

Obmedzená liberalizácia

Smernica EÚ umožňuje medzinárodným vlakom, aby naberali a vysádzali pasažierov na staniciach v rozličných členských krajinách, aj v rámci tej istej krajiny (tzv. kabotáž).

Členským krajinám však dáva právo obmedziť prístup k trasám pokrývaným kontraktmi verejnej služby, ak je podiel medzinárodnej prepravy väčší, ako polovica pasažierov prepravených v rámci danej krajiny. členské krajiny budú tiež môcť uvaliť na medzinárodnú prepravu poplatky.

Zatiaľ sa objavilo len málo konkrétnych ponúk. Potenciálni konkurenti tradičných národných monopolov tvrdia, že dohodnuté pravidlá im sťažujú investovanie kapitálu potrebného na to, aby mohli vstúpiť na trh.

Smernica stanovuje, že po 1. januári 2012 budú mať spoločnosti prístup k infraštruktpre aj v prípade, ak ich podiel na preprave pasažierov prekročí 50%.

Výsledok dlhých rokovaní

Tretí balík liberalizácie železničnej dopravy bol europoslancami a zástupcami členských krajín prijatý 21. júna 2007. Kompromisu predchádzali tri roky rokovaní – pôvodný návrh predložila Komisia už v marci 2004.

Dve z troch legislatívnych opatrení obsiahnutých v balíku vstúpili do platnosti už 4. decembra 2009 – nariadenie o právach pasažierov v medzinárodnej preprave a smernica o certifikácii rušňovodičov a ďalších členov vlakového personálu.

Tretia iniciatíva, smernica o otvorení trhu pre medzinárodnú prepravu osôb, je v platnosti od 1. januára 2010.

Očakáva sa taliansko-francúzske zlúčenie

Podľa médií rokuje francúzsky koncern Veolia, s aktivitami vo vodárenstve, spracovaní odpadu a doprave, s talianskym železničným operátorom Trenitalia na spustení nových vysokorýchlostných vlakov vo Francúzsku. Tým by vznikla konkurencia pre francúzsku skupinu SNFC, ktorá má zatiaľ v tomto segmente s vlakmi TGV monopol. SNFC operuje aj osobnú prepravu Eurostar medzi Londýnom, Parížom a Bruselom.

Rozhovory o zriadení prepravy medzi Parížom a Londýnom, Bruselom a Parížom / Lyonom, a Parížom, Štrasburgom a Frankfurtom „sú v pokročilom štádiu“ a služba môže začať operovať už v roku 2012, píše francúzsky denník Le Figaro.

Spoločnosť Trenitalia chce ešte v tomto roku otvoriť spojenie medzi Parížom a Milánom a Parížom a Janovom.

Pozície

Jean-Michel Dancoisne, predstaviteľ francúzskej železničnej skupiny SNCF pri EÚ, vyhlásil, že sa liberalizácie či konkurencie neobáva. Podľa neho v súčasnosti nie je dostatočne veľký dopyt po železničnej osobnej doprave a nové pravidlá umožnia SNFC rozvinúť a rozšíriť svoje služby.

Liberalizácia podľa neho nie je riešením problému zníženia emisií z dopravy. Vyzval na „internalizáciu“ nákladov znečistenia u ostatných druhov dopravy tým, že sa zavedú nové poplatky. Vďaka tomu by sa mohla stať železničná doprava viac konkurencieschopná.