V roku 2021 bude v kurze vlaková doprava

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Lukas Barth-Tuttas]

Tento rok štartuje iniciatíva Európsky rok železníc, ktorá má zvýšiť využívanie vlakov pre osobnú aj nákladnú dopravu.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová pri predstavení iniciatívy povedala, že európska mobilita musí byť v budúcnosti udržateľná, bezpečná, pohodlná a cenovo dostupná. „Železnice ponúkajú všetko a ešte oveľa viac! Európsky rok železnice nám dáva príležitosť znovuobjaviť tento spôsob dopravy. Prostredníctvom rôznych akcií využijeme túto príležitosť, aby sme pomohli železnici naplno využiť jej potenciál,” uviedla komisárka v správe pre médiá.

Ekologická a málo využívaná

V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 percenta emisií skleníkových plynov  u dopravy. Patrí preto k najudržateľnejším formám osobnej a nákladnej dopravy. Okrem iných výhod je podľa eurokomisie železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Väčšina členských štátov chce rozvíjať medzinárodné železničné trasy

Dvadsaťštyri európskych krajín vrátane Slovenska sa dohodlo, že budú spolupracovať v rozvoji medzinárodnej železničnej dopravy. Chcú z nej spraviť „atraktívnu alternatívu“ pri cestovaní na stredné vzdialenosti, kde v súčasnosti nie je konkurencieschopná.

 

Napriek týmto výhodám vlaky využíva len 7 percent cestujúcich a len 11 percent tovarov je prepravovaných po železnici. Európsky rok železníc by to mal zmeniť a spopularizovať vlakovú dopravu medzi ľuďmi aj prepravnými spoločnosťami. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie, ktoré v Európskej únii pochádzajú z dopravy. Komisia tým podporí dosiahnutie klimatickej neutrality Európy do roku 2050.

Pre lepší prehľad o iniciatíve a aktivitách eurokomisia spustila webovú stránku vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V legislatívnej oblasti chce eurokomisia premietnuť Európsky rok železnice do návrhu nového partnerstva v oblasti železničnej dopravy, lepšieho prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo zvýšenia udržateľnosti nákladnej dopravy.

Slovensko nechce zmeškať vlak

Slovenské ministerstvo dopravy pre portál EURACTIV.sk uviedlo, že cieľom výzvy, ku ktorej sa pripojilo aj Slovensko, je identifikovať ďalšie kroky pre obnovu železničného trhu po koronakríze. Platforma členských štátov bude slúžiť aj výmenu osvedčených postupov a ďalších informácií medzi krajinami EÚ (grafikony, ceny, kapacita infraštruktúry).

Svoje uplatnenie našla železničná doprava v návrhu slovenského plánu obnovy. Vláda plánuje vyčleniť na železnice 700 miliónov eur. Takáto investícia by mala podľa materiálu zatraktívniť vlaky, zvýšiť počet cestujúcich aj objem prepravovaného tovaru a prispieť k zníženiu produkcie emisií o približne dve percentá ročne. Medzi konkrétne opatrenia patrí odstránenie úzkych miest v infraštruktúre, čo by malo viesť k zrýchleniu dopravy a zvýšeniu kapacity tratí, náhrada manuálneho riadenia dopravy automatizovaným a digitálnym dispečingom, elektrifikácia tratí a nákup nových vozidiel a vybavenia.

V pláne obnovy chýbajú odpady aj agrosektor. Ako chce vláda ozeleniť Slovensko?

Rezort financií zverejnil detailnejší plán obnovy. Najviac peňazí pôjde na zelené opatrenia – do podpory obnoviteľných zdrojov, obnovy budov, rozvoja železníc a dekarbonizácie priemyslu. Odpadové a vodné hospodárstvo z plánu vypadli. Chýba aj zmienka o agropotravinárstve.   

Železničné projekty by sa po novom mali zoradiť podľa dôležitosti po vzore cestnej dopravy. Vláda takisto chce lepšie koordinovať objednávanie verejnej dopravy so samosprávami a zaviesť nový systém na podporu rozvoja nákladnej dopravy.