Vláda schválila presun eurofondov v prospech dopravy

zdroj: TASR

Ako sa uvádza v predkladacej správy „realokácia prospech operačného programu Doprava umožní znížiť celkovú sumu nákladov štátu na diaľnice pod 3,5 miliardy eur v prípade financovania všetkých úsekov s využitím eurofondov.“ Výsledok rokovaní je v súlade s predošlými vyjadreniami šéfa rezortu dopravy Jána Figeľa, ktorý avizoval väčšie využívanie eurofondov na výstavbu diaľnic so zdôvodnením, že tieto prostriedky- na rozdiel od PPP projektov- nebude Slovensko musieť splácať s vysokými úrokmi.

Podľa pôvodných správ minister ešte v decembri minulého roka diskutoval so zástupcami Európskej komisie o zámere presunúť 200 miliónov eur, pričom sa hovorilo najmä o znížení prostriedkov v operačnom programe informatizácia spoločnosti. Tieto informácie vtedy potvrdil aj hovorca ministerstva dopravy Martin Krajčovič, ktorý uviedol: „Chceme posilniť program doprava, keďže je to priorita vlády. V súvislosti s finančnými presunmi sa najviac diskutuje o programe informatizácia, kde sa často vyskytovali málo efektívne projekty, dokonca s podozrením na zneužívanie prostriedkov“. Neskôr sa pridali aj ďalšie operačné programy.

Denník Trend pred niekoľkými dňami informoval, že presúvanie prostriedkov sprevádzali názorové nezhody ministrov, ktorých rezorty mali o prostriedky prísť práve v dôsledku realokácie. V rámci samotného operačného programu Doprava sa má presunúť dodatočných 250 miliónov eur.

Tieto plány už Figeľ predniesol aj predstaviteľom Komisie. „Chcem vyjadriť zámer, ktorý počíta s presunom financií na výstavbu diaľnic s tým, že budeme čakať na postoj komisie v tejto veci. To, za aký čas dokáže komisia zaujať k veci postoj, je otázne," pripustil včera pre TASR pred stretnutím minister.

Vláda už dávnejšie avizovala stavbu diaľnic ako jednu zo svojich priorít, pričom Figeľ už vtedy prisľúbil získať prostriedky z eurofondov.

Postoje

„Je prekvapujúce a smutné, že garnitúra, ktorá de facto nastavila priority pre toto programovacie obdobie 2007- 2013, medzi ktorými je aj informatizácia spoločnosti a výskum a vývoj, teraz od svojich priorít ustupuje. Paradoxne sa to stalo na rokovaní vlády, ktorá schválila aj vymenovanie splnomocnenca pre vedomostnú ekonomiku a revíziu budovania eGovernmentu. Ostáva iba dúfať, že vláda zvládne napĺňanie týchto cieľov aj s obmedzenými finančnými zdrojmi,“ uviedol Milan Ištván, prezident občianskeho združenia PPP zameraného na podporu rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku.