Vplyv lietania na klímu môže byť vyšší než sa predpokladalo

Ilustračný obrázok [Shutterstock]

Navrhovaná legislatíva Komisie o ekologickej leteckej doprave nezohľadňuje skutočné klimatické náklady lietania, upozorňujú kritici. Návrh totiž obmedzuje emisie oxidu uhličitého, ale efekt zvyšných emisií, ktoré návrh nezohľadňuje, môže byť dva až štyrikrát vyšší než vplyv CO2.

Európska komisia navrhla minulé leto v rámci balíčku FitFor55 reguláciu s názvom ReFuelEU Aviation. Tá by mala leteckú dopravu ozeleniť a zároveň zabezpečiť férové podmienky na využívanie paliva. Časti Europarlamentu sa ale ambície legislatívneho návrhu nezdajú byť dostatočné.

Návrh kritizuje tieňový spravodajca ReFuelEU v europarlamentnom výbore pre dopravu Ciarán Cuffe (Zelení/EFA). Cuffe žiada, aby sa do návrhu zapracovali aj ostatné emisie mimo oxidu uhličitého.

Sem patrí uvolňovanie sadzí a škodlivých plynov vrátane oxidu síry a oxidu dusíka či uvoľňovanie vodnej pary z prúdových motorov. Podľa štúdie Európskej únie z roku 2020 môžu tieto emisie vo veľkých výškach vytvárať aerosóly, ktoré majú silnejší otepľovací efekt než oxid uhličitý. Okrem toho môžu poškodzovať zdravie ľudí v okolí letísk.

„Z celkového vplyvu leteckej dopravy na klímu až dve tretiny spôsobujú iné emisie ako CO2. Napriek tomu tieto emisie neregulujeme,” povedal Cuffe.

Ruská invázia tlačí ceny automobilov nahor, éra lacných áut sa končí

Európske automobilky sa už dva roky musia vyrovnávať s čipovou krízou a pandémiou. Na zoznam problémov sa nedávno pridali aj ruská invázia na Ukrajinu a inflácia. Tieto faktory a európska legislatíva zvyšujú ceny elektromobilov aj áut so spaľovacími motormi.

„Nemôžeme to odložiť na ďalšie desaťročie a spoliehať sa iba na dobrovoľné úsilie leteckého sektoru. Doteraz to nefungovalo a nebude to fungovať ani v budúcnosti,“ dodal.

Cuffe predložil pozmeňujúci návrh, ktorý nariaďuje postupné znižovanie obsahu aromatických látok a síry v leteckých palivách. Oba prvky sú zodpovedné za veľkú časť znečistenia vypúšťaného lietadlami.

Podľa jeho návrhu by sa obsah aromatických látok v  leteckom palive obmedzil na maximálne osem percent do 1. júna 2023. V súčasnosti je jeho obsah približne 20 percent.

Bez škodlivých látok by lietadlá mali problémy

Hoci aromatické látky v palivách negatívne vplývajú na klímu aj zdravie, nie je možné ich okamžite úplne odstrániť. Sú totiž nevyhnutné na zabezpečenie optimálneho fungovania lietadiel.

„Aromatické látky sa pridávajú do paliva, aby udržali funkčnosť tesnení v lietadle. Keď ich odstránime, začne dochádzať k uvoľneniu tesnení, nádrží a celkovej nespoľahlivosti čerpadiel,“ vysvetľuje Ron van Manen, vedúci strategického rozvoja Spoločného podniku pre čisté nebo. Cieľom podniku, na ktorom spolupracuje Európska komisia s leteckým priemyslom, je urýchlenie zelených inovácií v letectve.

„Mnoho mimovládnych organizácií hovorí – a ich názor je naozaj opodstatnený –, že aromatické látky môžeme z fosílnych palív odstrániť oveľa skôr. Problémom však je, že ak by sme ich odstránili hneď, lietadlá by mali problémy,” vysvetlil van Manen.

Prispôsobenie súčasnej leteckej flotily na prevádzku bez aromatických palív by si vyžadovalo nákladnú modernizáciu, ktorú letecké spoločnosti v krátkodobom horizonte pravdepodobne neakceptujú. Okrem toho by sa museli upraviť aj čerpacie stanice, aby dokázali pracovať s palivami bez aromatických látok.

„Ak úprava flotily na palivá bez aromatických látok nebude povinná, ich prechod na nový systém môže trvať približne desať rokov,“ povedal van Manen.

Takáto zmena sa však nakoniec stane nevyhnutnou, pretože udržateľné letecké palivá, ako napríklad biopalivá druhej generácie a elektropalivá, aromatické látky neobsahujú. Podľa návrhov Únie bude do roku 2050 minimálne 63 percent leteckého paliva tvoriť práve ich udržateľný ekvivalent.

Návrh má podporu

Cuffe nie je jediný europoslanec, ktorý chce presadiť legislatívnu zmenu v rámci ReFuelEU Aviation.

Nicolás González Casares (S&D), ktorý dohliada na dokument vo výbore pre životné prostredie, vyzval Európsku komisiu, aby do roku 2030 vypracovala správu o „optimalizácii obsahu aromatických látok v leteckom palive“.

Nemecká europoslankyňa Jutta Paulus (Zelení/EFA), ktorá je zodpovedná za prípravu stanoviska výboru Európskeho parlamentu pre priemysel k ReFuelEU Aviation, tiež presadzuje výrazné zníženie obsahu aromatických látok a síry v leteckom palive.

Paulus si myslí, že požiadavka zmeniť zloženie leteckého paliva môže zvýšiť jeho ceny. Vplyv na náklady však nebude rozsiahly.  „Nie je to technologický problém, obsah síry a aromatických látok v palivách sa dá ľahko znížiť. Stojí to však peniaze. Na letecké palivo sa bude priplácať päť až desať percent. Stále to ale nie je strojnásobenie ceny paliva,“ povedala Paulus v rozhovore pre portál EURACTIV vo februári.

Po Európe sa šíria vodíkové taxíky

Taxíky na vodík sa už objavili v Paríži či v Londýne. Hoci rozbehnutým spoločnostiam nahrávajú iniciatívy Únie, spomaliť ich môže nezáujem veľkých automobiliek vyrábať vodíkové vozidlá, vysoké ceny, byrokracia, rozvoj infraštruktúry, ale aj menšia efektivita v porovnaní s batériovými elektromobilmi.

Očakáva sa, že Komisia návrh ReFuelEU Aviation o účinky spôsobené inými látkami doplní. Pravdepodobne však príde k odporu niektorých členských štátov. Aj v Rade EÚ však zmeny majú svojich zástancov, najmä Holandska.

V dokumente, ktorý má portál EURACTIV k dispozícii, holandská vláda vyzvala francúzske predsedníctvo Rady, aby doplnilo novú doložku, ktorá by Európsku komisiu zaväzovala preskúmať prostriedky na zmiernenie vplyvu leteckej dopravy na klímu. Zistenia by mala predložiť v správe do konca roku 2023.

Posledná šanca

Zvýšenú pozornosť zákonodarcov venovanú vplyvom, ktoré nie sú spojené s emisiami CO2, privítala aj mimovládna organizácia Transport & Environment (T&E). Tá vedie kampaň za zaradenie tejto problematiky do legislatívneho programu.

„Teraz máme poslednú šancu napraviť hlavný problém balíka Fitfor55 – absenciu zmierňovania vplyvov leteckej dopravy, ktoré nespôsobujú emisie CO2,“ povedal pre portál EURACTIV Matteo Mirolo, referent pre leteckú politiku v T&E.

Okrem zníženia obsahu aromatických látok a síry v leteckom palive T&E požaduje zavedenie monitorovacieho systému na kvantifikáciu účinkov iných ako CO2 v rámci trhu s emisnými povolenkami.

„V čase, keď potrebujeme odvážne a ambiciózne opatrenia v oblasti klímy, Európska únia nemôže akceptovať, že dve tretiny vplyvu leteckej dopravy na klímu naďalej zostávajú legislatívne ignorované,“ napísala organizácia T&E v nedávno publikovanej správe.