Za emisie Lufthansy zaplatia cestujúci

Najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa AG oznámila, že palivový príplatok zvýši o náklady, ktoré jej vzniknú zaradením aerolínií do schémy obchodovania s emisiami (EÚ ETS). Je prvým prepravcom, ktorý zverejnil detaily o tom, ako sa s novým finančným bremenom plánuje vyrovnať.

„V ústrety intenzívnej konkurencie, najmä zo strany spoločností z krajín mimo EÚ, ktorých produkcia je len v malom rozsahu predmetom obchodovania s emisiami, Lufthansa prenesie bremeno prostredníctvom cien lístkov, tak ako navrhla EÚ,“ uviedla vo včerajšom prehlásení.

Odhadla, že dodatočné náklady na tzv. emisné povolenky v roku 2012 dosiahnu približne 130 miliónov eur. V krátkodobom časovom horizonte však firma nebude meniť ceny leteniek, pretože ich stihla zvýšiť ešte v decembri , a to o 102 až 122 eur pri medzinárodných letoch a do 31 eur pre domáce a európske lety. V tej dobe to zdôvodnila vyššími nákladmi za palivo.

O zaradení leteckej dopravy do EÚ ETS v rámci boja s klimatickou zmenou sa rozhodlo ešte v roku 2008. Všetky aerolínie, ktoré pristávajú alebo odlietajú z členských krajín musia od 1. januára 2012 platiť za každú emitovanú tonu CO2. Celkovo 85 % kvót pre tento rok dostali letecké spoločnosti zadarmo a ďalších 15 % si musia dokúpiť. Keďže kvóty sa prideľovali na základe emisií v rokoch 2004-2006 a sektor sa rýchlo rozrastá, väčšina prepravcov očakáva, že bude musieť dokúpiť viac povoleniek.

Aerolínie a ich združenia sa snažili zavedeniu nového poplatku zabrániť. Argumentovali proti zavádzaniu ďalšieho bremena na sektor, ktorý bojuje s rastúcimi cenami palív, tvrdou konkurenciou a národnými daňami, pričom podľa nich nebolo garantované, že získané príjmy sa použijú na boj s klimatickou zmenou.

Prepravcovia z krajín mimo EÚ považujú svoje začlenenie do schémy za protiprávne a podali aj žalobu. Súdny dvor EÚ ale rozhodol, že rozšírenie pravidiel emisnej schémy na leteckú dopravu je v súlade s princípmi zvykového medzinárodného práva a dohodou o otvorenom nebi. Pravidlá umožňujú, aby firmy z krajín, ktoré zavedú „ekvivalentné opatrenia“ na znižovanie emisií, budú mať výnimku z EÚ ETS.

(EurActiv/Reuters/TASR)