Európa sa obracia doprava

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ian Buruma je profesorom na Bart College, kde vyučuje predmety Demokracia a Ľudské práva. Jeho poslednou knihou je Skrotenie bohov: Náboženstvo a demokracia na troch kontinentoch.

Mnoho liberálnych Európanov samozrejme stále žije a má sa čulo k svetu. Avšak najprv v Dánsku, potom v Holandsku a teraz i vo Švédsku sa neliberálnym a populistickým stranám, ktoré rozdúchavajú strach z prisťahovalcov- najmä tých moslimských- podarilo získať takú moc, že môžu určovať alebo prinajmenšom ovplyvňovať politickú agendu svojich krajín.

Tieto strany sa pritom neobmedzujú len na Škandináviu, či Holandsko, ale tvoria súčasť celosvetovej vlny hnevu na politické elity, ktorým sa kladie za vinu všetka neistota spojená s globálnou ekonomikou, finančnou krízou i životom v etnicky premiešanejších spoločnostiach. Psychologické pozadie hnutia Tea Party v Spojených štátoch a antiimigračných strán v Európe je podobné, hoci sa ich politiky odlišujú.

Moderní európski populisti nenosia čierne košele a nehovejú si v pouličnom násilí. Ich lídrami sú mladí muži v bezchybných oblekoch, ktorí nehovoria o rase, ale o slobode a demokracii.

Holandská Strana slobody (ktorej jediným členom je jej predseda Geert Wilders), Dánska ľudová strana pod vedením Pie Kjaersgaardovej a Švédski demokrati Jimmieho Akessona tvrdia, že sú zástancami západnej civilizácie proti hlavnému nepriateľovi: islamu. Hovoria o západných slobodách, vrátane slobody prejavu, avšak Wilders chce zakázať Korán a burku a jeden poslanec dánskeho parlamentu označil islam za „mor v Európe“.

Všetky tri krajiny budú možno čoskoro nasledovať dánsky model, v ktorom sa neliberálne populistické strany zaväzujú k podpore vlády bez toho, aby skutočne vládli, čím si získavajú moc bez zodpovednosti. Dánska konzervatívna vláda by bez podpory Dánskej ľudovej strany nemohla vládnuť. Švédski umiernení konzervatívci, ktorí boli nedávno opätovne zvolení, sa budú musieť opierať o Švédskych demokratov, aby mohli vytvoriť životaschopnú vládu. A Wilders už získal od konzervatívnych a kresťansko- demokratických strán záruky, že výmenou za jeho podporu bude v Holandsku zakázaná burka a obmedzené prisťahovalectvo.


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho plné znenie v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze