Zavádzanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá: Ako zorganizovať trh?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Elektromobilita sa stane „integrálnou súčasťou prostredia inteligentnej energie,“ uvádza sa v štúdii, ktorú začiatkom júla zverejnilo združenie Eurelectric.

Veľkú rolu elektrických vozidiel pri zvyšovaní udržateľnosti systému dopravy v Európe podčiarkla aj Európska komisia vo svojom balíku opatrení Čistej energie pre dopravu, ktorý predstavila v januári 2013. Združenie Eurelectric predstavilo pohľad odvetvia elektrickej energie na to, ako nákladovo efektívnym spôsobom, ktorý by bol zároveň priaznivý pre spotrebiteľa vytvoriť trhový model naprieč Európou.

Štúdia za zameriava na najlepšiu cestu, ako vybudovať nabíjaciu infraštruktúru na verejných priestranstvách. Predstavuje dva možné modely trhov: model nezávislej emobilitymodel integrovanej infraštruktúry.

V modeli nezávislej emobility by mali náklady na investovanie do infraštruktúry znášať len tí, ktorí verejné nabíjacie miesta skutočne používajú. Tento model sa v súčasnosti implementuje v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Dánsku,

V integrovanom modeli sa naopak investície započítajú do sieťových taríf, čím sa náklady rozložia medzi všetkých používateľov elektrickej siete. Zavádza sa v Taliansku, Írsku a Luxembursku.

Cieľom oboch modeloch je poskytnúť zákazníkom v oblasti emobility rovnakú dôveru v prístup k infraštruktúre, akú majú v prípade konvenčných vozidiel. Autori štúdie začlenili aj možné „roamingové“ funkcie, ktoré by zákazníkom umožnili prístup k nabíjacím miestam po celej Európe.

Eurelectric poznamenal, že európsky sektor elektrickej energie nevystupuje v prospech žiadneho z uvedených modelov, avšak štúdia potvrdzuje, že tvorcovia politík musia urgentne prijať potrebné rozhodnutia, aby zaistili, že dôjde k úspešnej realizácii elektromobility.

Celý dokument v anglickom jazyku nájdete tu.