Komisia navrhne zdanenie leteckých palív

Krátka správa.

Európska komisia navrhne zdanenie leteckých palív. Povinná minimálna sadzba spotrebnej dane pre všetky znečisťujúce letecké palivá má byť súčasťou návrhov, ktorými chce Únia znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent.

Daň sa bude týkať všetkých letov v rámci EÚ. uplatňovať sa má od roku 2023, najprv s nulovou sadzbou, ktorá sa počas desiatich rokov postupne zvýši na plánovanú.

V uniknutom návrhu, o ktorom informovala agentúra Reuters, nie je presná sadzba špecifikovaná. Zavedenie dane môže byť politicky komplikované, v daňových otázkach je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských krajín.

Partner