Rada sa dohodla na smernici o cestných poplatkoch

Rada schválila minulý týždeň spoločnú pozíciu k Smernici o cestných poplatkoch (Eurovignete smernica).

Nová smernica upravuje pravidlá pre stanovenie poplatkov za využitie ciest. Okrem ťažkých nákladných automobilov zahrnie aj ostatné kategórie, ktoré budú môcť krajiny spoplatniť – autobusy, dodávky, či osobné autá. Krajiny budú mať stále možnosť vybrať si spôsob výberu poplatkov, ich výšku pre jednotlivé typy vozidiel a pri stanovených podmienkach, aj prípadné výnimky z ich platenia.

Smernica zavedie nový celoeurópsky nástroj pre poplatky na základe emisií CO2. V začiatkoch sa bude uplatňovať len pre najväčšie kamióny, neskôr sa môže rozšíriť aj na ďalšie typy nákladných áut. O návrhu smernice bude teraz predsedníctvo vyjednávať s Európskym parlamentom.