Za emisie majú platiť aj lety mimo EÚ

Európska komisia skúma spôsoby, ako zahrnúť do systému obchodovania s emisiami (ETS) lety mimo EÚ.

V súčasnosti aerolinky potrebujú získať emisné povolenky len na lety v rámci Únie. Výnimka pre spojenia mimo EÚ prestane platiť v roku 2023. Dovtedy musí Brusel nájsť spôsob, ako európsky systém obchodovania s emisiami zladiť s medzinárodnou schémou CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

analýze zverejnenej minulý piatok popisuje šesť možností. Dve krajné možnosti – predĺženie výnimky, alebo vycúvanie s CORSIA – nie sú pravdepodobné.

Európska komisia tiež diskutuje o postupnom obmedzení voľných emisných povoleniek. V súčasnosti ich bezplatne získajú 85 percent, len zvyšných 15 percent si musia kúpiť na trhu.