Diskusia | Automobilový priemysel po koronakríze

Pandémia COVID-19 spôsobí vážnu krízu automobilového priemyslu. Zastavenie výroby a prerušenie dodávok neovplyvňuje len automobilky a ich zamestnancov, ale aj dodávateľov. Vzhľadom na silnú pozíciu sektora to slovenskej ekonomike prinesie vážny otras. Koronakríza naviac prichádza v období, v ktorom automobilky čelia viacerým dlhodobým výzvam: dekarbonizácii, automatizácii, digitalizácii.

Podujatie sa zameria na kľúčové otázky:

Ako ovplyvní koronakríza automobilový sektor na Slovensku, najmä jeho schopnosť reagovať na dlhodobé trendy?

Aký vplyv budú mať tieto zmeny na zamestnanosť v automobilovom sektore?

Akú formu pomoci sektor potrebuje? Môžu byť protikrízové opatrenia dizajnované tak, aby mu pomohli pripraviť sa na dlhodobejšie výzvy?

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

  • Peter Kremský, poslanec Národnej rady SR (OĽaNO)
  • Monika Martišková, výskumná pracovníčka, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
  • Pavol Prepiak, výkonný viceprezident, Zväz automobilového priemyslu SR
  • Marek Švec, generálny tajomník, Asociácia pracovného práva a Moderné odbory VW

 

ÚVODNÉ SLOVO:

  • Zuzana Homer, Friedrich-Ebert-Stiftung

 

MODERÁTOR:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.