Diskusia | Transformácia automobilového sektora na Slovensku

Slovenská ekonomika zaznamenala v prvom štvrťroku 2020 jeden z najväčších poklesov v EÚ spôsobený pandémiou COVID-19, čo bolo do veľkej miery spôsobené úzkym ekonomickým zameraním na automobilový priemysel.

V rámci reštartu slovenskej ekonomiky po koronakríze vláda avizuje, že chce zmeniť ekonomický model Slovenska založený na výrobe áut a nižšej cene práce smerom k vzdelanostnej ekonomike.

Problémom sú aj rastúce emisie skleníkových plynov z dopravy, ktoré sa s v rámci Európskej únie podieľajú na celkových emisiách až 30 percentami. Európska komisia chce preto podporiť sociálne spravodlivú transformáciu automobilového sektora smerom k uhlíkovej neutralite v roku 2050.

OTÁZKY

  • Aké sú možnosti transformácie automobilového priemyslu, aby bol v budúcnosti odolnejší?
  • Slovensko je na spodných priečkach výrobného reťazca automobilového sektora. Ako je možné dosiahnuť modernizáciu, aby neostalo ,,montovacou halou” Európy?
  • Ako spravodlivo uskutočniť prechod z automobilového priemyslu na svet s nulovými emisiami uhlíka a ,,zabezpečiť, aby nikto nezostal pozadu”?
  • Má Slovensko nejakú víziu, ako rozšíriť úzke zameranie svojej ekonomiky na automobilový sektor? Aké nástroje môže nasadiť?
  • Ako môže slovenská vláda formovať budúcnosť automobilového sektora na Slovensku vzhľadom na to, že strategické rozhodnutia sa prijímajú mimo Slovenska?

PANELISTI

  • Tomáš Kakula, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Monika Martišková, výskumná pracovníčka, Central European Labour Studies Institute
  • Alexander Matušek, prezident, Zväz automobilového priemyslu
  • Ján Kovalčík, INEKO

MODERÁTORKA

  • Irena Jenčová, EURACTIV Slovensko

Partneri témy

O téme Doprava môžeme písať aj vďaka našim partnerom. Ich podpora umožňuje portálu EURACTIV Slovensko investovať odborné kapacity do širšieho a hlbšieho pokrývania vývoja európskych a národných politík a dôležitých tém. Redakčný obsah portálu EURACTIV Slovensko je nezávislý od názorov jeho podporovateľov.