Agropolitika EÚ ako nástroj boja proti chudobe vo vidieckych oblastiach

Partner

Projekt FUTURE CAP: Dynamic, Innovative and Sustainable Agriculture in Slovakia