Agropolitika EÚ ako nástroj boja proti chudobe vo vidieckych oblastiach