Aj hospodárske zvieratá majú svoje práva (INFOGRAFIKA)

V EÚ sa každoročne medzi krajinami prepraví viac ako 780 miliónov živých sliepok, 35 miliónov prasiat a viac ako štyri milióny kusov hovädzieho dobytka. Na Slovensku sa v klietkach chová až 83 percent sliepok, čo je tretí najvyšší podiel v celej EÚ. V porovnaní so zvyškom Únie je tu ale nadštandardne rozvinutý ekologický chov hovädzieho dobytka a oviec.

Európska únia pripravuje viacero legislatívnych návrhov, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť podmienky, v ktorých sa chovajú hospodárske zvieratá. Eurokomisia chce na základe občianskej iniciatívy urýchliť koniec klietkového chovu, či zefektívniť pravidlá pre prepravu živých zvierat.

Čo robí Únia pre hospodárske zvieratá

Zlepšovanie životných podmienok v chove hospodárskych zvierat (tiež animal welfare) je prioritou tak ambicióznej potravinovej stratégie Z farmy na stôl, ako aj reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

V rámci potravinovej stratégie Európska komisia teraz skúma možnosti úpravy samotnej legislatívy týkajúcej sa dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat, ako aj pravidiel pre prepravu živých zvierat a ich porážku.

V návrhu stratégie Komisia avizuje, že sa bude zaoberať aj možnosťou označovania potravín živočíšneho pôvodu podľa toho, v akých podmienkach vznikali.

Animal Welfare strategies Graphic

Zmeniť sa má aj obchodná politika EÚ. Únia by v nových obchodných dohodách mala razantnejšie presadzovať, aby tretie krajiny zvýšili vlastné štandardy v hospodárskych chovoch.

Väčší dôraz na blaho chovaných zvierat bude zohľadnený aj v nových agrodotačných pravidlách. Peniaze zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pôjdu na investície do vylepšovania podmienok v chove, podporu ekologických chovov, či extenzívneho pasenia. Členské krajiny by ich mali využiť aj na prevenciu a kontrolu zdravia zvierat a na ich lepšiu výživu.

Slovensko napríklad chce na zlepšovanie životných podmienok zvierat využiť časť peňazí určených na takzvané ekoschémy. Chovatelia dostanú dodatočné platby za voľné ustajňovanie a rozširovanie priestorov pre chované zvieratá. Na welfare plánuje agrorezort v nasledujúcich piatich rokoch vyčleniť takmer 100 miliónov eur.

Ako je na tom ekologický chov

K zlepšeniu podmienok, v ktorých sa chovajú kravy, sliepky, či ošípané, má podľa Únie prispieť aj rozšírenie ekologického poľnohospodárstva.

Farmári môžu predávať produkty živočíšnej výroby ako ekologické, iba ak splnia niekoľko podmienok súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.

Pracovníci v chove musia mať základné znalosti potrieb zdravotnej starostlivosti a dobrých životných podmienok zvierat. Podmienky ustajnenia, chovateľské postupy a hustota chovu musia byť prispôsobené hlavne blahu zvierat. Na určitej ploche sa môže chovať len obmedzený počet zvierat.

What is organic livestock farming Graphic

Zvieratá zároveň musia mať prístup k voľnému výbehu a veľkoplošným pasienkom.  V chove je tiež prísne zakázané podávanie akýchkoľvek rastových hormónov, no a poľnohospodár si musí dať aj pozor, čím svoje zvieratá kŕmi, pretože v ekologickom poľnohospodárstve sa nesmú používať chemické vstupy.

Ekologická živočíšna výroba na Slovensku sa podľa údajov Eurostatu pri jednotlivých zvieratách výrazne líši. V ekologickom režime sa chová 14 percent hovädzieho dobytka a viac ako štvrtina oviec, čo sú v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ nadpriemerné čísla. Iba minimálne sa ale na Slovensku ekologickým spôsobom chovajú ošípané – len 0,11 percenta.

Koľko zvierat sa v Únii chova ekologickým spôsobom? 

Cesty smrti 

Živé zvieratá sa prepravujú v rámci Únie a za jej hranice za účelom výkrmu, chovu, či porážky. Hoci európske nariadenie o ochrane zvierat stanovuje podmienky dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat, audity únijných inštitúcií ukázali, že sa v praxi tieto pravidlá veľmi nedodržiavajú. Zvieratá tak niekedy vo veľmi zlých podmienkach cestujú aj tisíce kilometrov, pričom niekoľko dní strávia na hraniciach.

Európska komisia sa preto chystá nariadenie prepracovať a Európsky parlament v reakcii na tieto zistenia zriadil Vyšetrovací výbor pre prepravu živých zvierat (ANIT).

Ktoré živé zvieratá sa v Únii prepravujú najviac? 

Koniec doby klietkovej?

Po tom, čo európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej vyzbierala viac ako milión podpisov za úplný zákaz klietkového chovu, sa Európska komisia zaviazala, že pripraví legislatívny návrh na postupné ukončovanie a napokon aj zákaz klietkového chovu všetkých zvierat uvedených v iniciatíve. Ide o králiky, mládky, plemenné nosnice, plemenné brojlery, prepelice, kačice a husi.

V porovnaní s ostatnými krajinami sa na Slovensku chová stále veľký podiel zvierat v klietkach. V hydine je to až 83 percent, čo je tretie najvyššie číslo v Únii. Väčší podiel nosníc sa v klietkach chová iba v Portugalsku (86 percent) a Litve (88 percent).

Aký podiel hospodárskych zvierat sa chová v klietkach? 

Päť slobôd

Pravidlá EÚ pre dobré životné podmienky garantujú hospodárskym zvieratám päť slobôd. Ich porušovaním sa chovateľ vlastne dopúšťa týrania zvierat. Napriek tomu sa v poľnohospodárskych chovoch v EÚ tieto pravidlá často porušujú.

Prvým je sloboda od hladu a smädu. Podľa tohto každý chovateľ musí zvieratám zaistiť neobmedzený prístup k vode a vyváženej výžive.

Hospodárske zvieratá by mali byť tiež oslobodené od nepohodlia, čiže by mali mať dostatok životného priestoru, ako aj miesta na odpočinok.

Každé zviera by takisto malo dostávať včasnú diagnostiku a liečbu ochorení a zranení. Štvrtá sloboda predpokladá vytvorenie priestoru pre prejavy prirodzeného chovania, čo znamená, že človek by mal chované zviera počas jeho života – napríklad v procese párenia – vyrušovať čo najmenej. No a s tým úzko sloboda od strachu a stresu.

5 freedoms of animal welfare graphic

 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter