Ekologické poľnohospodárstvo v Únii a na Slovensku (INFOGRAFIKA)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?

Aby Slovensko splnilo cieľ potravinovej stratégie EÚ Z farmy na stôl, muselo by rozlohu ekofariem zvýšiť o takmer 300 tisíc hektárov. Dnes sa ekologickým spôsobom hospodári na 197 tisíc hektároch, čo je asi 10 percent ornej pôdy. Veľkú väčšinu tejto plochy ale nezaberá pestovanie ovocie a zeleniny, ale lúky a pasienky, kde sa chovajú ovce, či hovädzí dobytok.