Európa je závislá od dovozu kritických surovín

Európska únia je závislá od dovozu kritických nerastných surovín. Väčšina z nich sa dováža z Číny, či Juhoafrickej republiky. V septembri predstavila Európska komisia stratégiu, závislosť od dovozu navrhuje znižovať využívaním domácich zásob, recykláciou a diverzifikáciou.

Prístup k prvkom vzácnych zemín, lítiu, kobaltu a ďalším vzácnym surovinám je kľúčový pre rozvoj dôležitých oblastí ako je zelená energetika, či digitalizácia. Dodávky týchto kritických surovín, alebo nájdenie alternatív, sú preto kľúčové pre klimatické plány EÚ, či prispôsobenie európskeho priemyslu technologickým trendom.