Investície do výskumu závisia od eurofondov

Slovenské investície do vedy a výskumu narástli, v pomere k HDP, za posledné desaťročie takmer dvojnásobne. V roku 2017 vydávalo Slovensko na vedu a výskum asi 0,88% HDP.

Európska komisia však v hodnotení krajiny v rámci európskeho semestra upozornila na dva problémy:

  • Verejné investície sú príliš závislé od vonkajších zdrojov, predovšetkým Európskych štrukturálnych a investičných fondov (eurofondy), čo spochybňuje udržateľnosť verejného financovania vedy a výskumu;
  • Hoci súkromné investície narástli za desaťročie viac ako dvojnásobne (v pomere k HDP), sú stále jedny z najnižších v EÚ a podľa Komisie sú príliš nízke na to, aby výrazne podporili inovačnú výkonnosť.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.