Koľko peňazí Slovensko získa z nových eurofondov (INFOGRAFIKA)

Slovensko z eurofondov na roky 2021 až 2027 získa 12,8 miliardy eur. Najviac sa znižuje alokácia z Kohézneho fondu, z ktorého je možné financovať dostavbu diaľnic. Úplne novým fondom je Fond spravodlivej transformácie, z ktorého Slovensko získa 459 miliónov eur.

Celkovo bude môcť Slovensko v nasledujúcich siedmich rokoch z politiky súdržnosti EÚ čerpať 12,8 miliardy eur. Po prepočte na jedného obyvateľa ide o tretiu najvyššiu alokáciu zo všetkých 27 členských krajín EÚ. Na každého slovenského obyvateľa na sedem rokov pripadá suma 2 354 eur.

Údaje o alokáciách pre jednotlivé fondy v infografike sú uvedené v podobe ako ich navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v Partnerskej dohode – teda už po zohľadnení navrhovaných presunov medzi jednotlivými fondmi EÚ.

Z Kohézneho fondu by Slovensko napríklad malo získať 1,6 miliardy eur, čo je o 61 percent menej ako v súčasnosti. Keďže ide o kľúčový fond z pohľadu budovania dopravnej infraštruktúry, MIRRI navrhuje do Kohézneho fondu presunúť vyše 800 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ďalších 240 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu (ESF), čím by sa jeho sedemročná alokácia zvýšila na viac ako 2,6 miliardy eur.

MIRRI argumentuje tým, že Kohézny fond je prakticky jediným nástrojom financovania diaľnic. Ich stavbu Slovensko nemôže zaplatiť z ostatných fondov EÚ a ani z Plánu obnovy EÚ. Na dobudovanie kritických úsekov diaľnic Slovensko podľa rezortu bude pritom potrebovať 1,59 miliardy eur. Ide o chýbajúce úseky D3 a posledný nedokončený úsek D1 v časti medzi Bratislavou a Košicami: Turany-Hubová. Ďalších 800 miliónov eur bude krajina potrebovať na modernizáciu TEN-T železničných koridorov.

Presuny medzi fondami umožňujú eurofondové pravidlá. Pred štartom nového programového obdobia ich však ešte musí schváliť aj Európska komisia.

Súčasťou infografiky je aj Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond (ENRAF), ktorý síce nepatrí pod politiku súdržnosti EÚ, no bude zahrnutý v Partnerskej dohode, teda kľúčového dokumentu pre nastavenie budúceho dotačného obdobia.

Remišovej rezort navrhuje premiestniť miliardu eur z budúcich eurofondov do bratislavského kraja

Ministerstvo regionálneho rozvoja navrhuje využiť flexibilitu v eurofondových pravidlách, ktoré umožňujú presúvať európske peniaze na projekty z chudobnejších do bohatších regiónov. Ak by Remišovej návrh prešiel, Bratislavský samosprávny kraj by v nasledujúcich siedmich rokoch z fondov EÚ mohol namiesto 20 miliónov eur čerpať až vyše miliardy eur.  

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8