Ktoré slovenské mestá a obce sa podpísali pod dobrovoľné klimatické opatrenia? (INFOGRAFIKA)

Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky je najväčším celosvetovým hnutím miestnych samospráv, ktoré sa zaviazali dobrovoľne implementovať prísnejšie klimatické a energetické ciele. Na Slovensku má Dohovor 40 signatárov. Nejde pritom iba o väčšie mestá, ale aj malé obce s niekoľkými stovkami obyvateľov.