Miera zamestnanosti v 1997-2018

Miera zamestnanosti na Slovensku sa od konca 90. rokov miere zvýšila. V EÚ-15 však rástla rýchlejšie a dnes sa približuje sa k 80%. V roku 2018 Slovensko zaostávalo nie len za najúspešnejšími krajinami, napríklad Dánskom, ale aj za priemerom európskej pätnástky.

Miera zamestnanosti meria podiel zamestnaných a inak zárobkovo činných osôb na ekonomicky aktívnom obyvateľstve.
Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.