Na Slovensku bude v roku 2050 žiť menej ľudí. Viac ich bude len v bratislavskom kraji (INFOGRAFIKA)

Rozmiestnenie obyvateľstva na Slovensku sa do roku 2050 zmení. Vo väčšine krajov počet obyvateľov klesne. Jedinou výnimkou je bratislavský. Mediánový vek populácie bude naopak rásť. Najviac na strednom Slovensku, uvádza štastistika Eurostatu.