Patentové prihlášky a inovačná výkonnosť

Počet patentových prihlášok je jedným z dôležitých ukazovateľov inovačnej výkonnosti krajiny. Na Slovensku postupne rastie, stále je však pod úrovňou väčšiny krajín EÚ. Príčinou môže byť aj zle nastavená legislatíva, či chýbajúca podporná infraštruktúra.

V celkovom rebríčku inovatívnosti, pripravovanom každoročne Európskou komisiou (European Innovation Scoreboard) sme v poslednej tretine, patríme medzi tzv. miernych inovátorov.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.