Slovenské regióny v európskej štatistike

Bratislavský región vyniká v EÚ pôrodnosťou, vzdelanosťou a výškou HDP na hlavu. Východné Slovensko má najmenej starších rodičiek a menej detí v materských školách.

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil v septembri nové vydanie štatistickej ročenky zameranej na dáta z európskych regiónov. Ročenka mapuje širokú škálu oblastí – od demografie, cez životné podmienky obyvateľstva, vzdelávanie, zdravie až po životné prostredie či poľnohospodárstvo. Poskytuje prehľadné grafy a hlavné zistenia ku každej z 13 obsahových kapitol. „Štatistické informácie sú dôležitý nástroj, na pochopenie a kvantifikovanie dopadov politických rozhodnutí na konkrétne územie alebo región,“ uvádzajú autori.

Infografika je subjektívnym výberom tých dát, v ktorých územia Slovenska zásadnejšie vybočujú voči európskemu priemeru a ktoré sa spomínajú medzi hlavnými zisteniami ročenky.

Väčšina údajov sa vzťahuje na úroveň NUTS 2 – čo je kategória území/regiónov pre účely európskej územnej štatistiky a tvorby politík. Pre tento účel sa Slovensko delí na 4 časti: Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj). Slovenské samosprávne kraje jednotlivo sú v európskej štatistike úroveň NUTS 3.