Slovensko má najviac pendlerov v Únii. Do zahraničia dochádza päť percent zamestnancov (INFOGRAFIKA)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Cezhraničné regióny a pandémia

Slovensko zaznamenalo najvyššiu percentuálnu mieru ľudí dochádzajúcich za prácou do zamestnania v Únii. Z celkového počtu zamestnaných dochádza takmer päť percent do zahraničia aspoň raz za týždeň, uvádza štatistika Eurostatu.