Verejné výdavky na životné prostredie a eurofondy (INFOGRAFIKA)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurofondy a ochrana životného prostredia

Verejné výdavky Slovenska na ochranu životného prostredia sú porovnateľné s krajinami EÚ. Viac ako dve tretiny výdavkov Ministerstva životného prostredia pochádza z fondov EÚ. Z nich väčšina ide na environmentálne projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Partneri témy

O téme Regionálny rozvoj môžeme písať aj vďaka našim partnerom. Ich podpora umožňuje portálu EURACTIV Slovensko investovať odborné kapacity do širšieho a hlbšieho pokrývania vývoja európskych a národných politík a dôležitých tém. Redakčný obsah portálu EURACTIV Slovensko je nezávislý od názorov jeho podporovateľov.

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Obsah odráža výlučne názory autorov a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.