Zelené projekty slovenských samospráv (INFOGRAFIKA)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zelené regióny a mestá

Košický samosprávny kraj, mesto Prešov a Bratislavský samosprávny kraj ukazujú na európskej mape svoje „zelené projekty“.

Samosprávy implementujú 70 percent európskej legislatívy, 70 percent klimatických opatrení, 90 percent adaptačných opatrení na zmenu klímy a 65 percent z cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Zodpovedajú tiež za dve tretiny verejných investícií. Preto od nich rozhodujúcou závisí aj to, ako bude Európska zelená dohoda vyzerať v praxi.

Európsky výbor regiónov (CoR) prišiel s iniciatívou a pracovnou skupinou Green Deal Going Local. Okrem iného má pomôcť regiónom a mestám zdieľať dobrú prax. Jej súčasťou je aj interaktívna mapa, kde môžu regióny a mestá upozorniť na svoje zelené projekty. V nasledovnej infografike sú základné informácie o štyroch projektoch slovenských samospráv, ktoré sú zatiaľ v mape zahrnuté ako ukážkové príklady.