Značka kvality tradičných európskych potravín (INFOGRAFIKA)

Zo Slovenska bol prvý Skalický trdelník.

Nasledovalo 18 ďalších slovenských potravinových produktov, ktoré nesú nejaký druh chráneného označenia kvality od EÚ.

Ide o tzv. systém Politiky kvality Európskej únie.

Slovensko má v tomto systéme zaregistrovaných 18 výrobkov. Z toho je 10 Chránených zemepisných označení (CHZO):

Skalický trdelník, Zázrivský korbáčik, Zázrivské vojky, Klenovský syrec, Tekovský salámový syr, Oravský korbáčik, Slovenský oštiepok, Slovenská bryndza, Slovenská parenica, Levický slad.

Chránené označenie pôvodu (CHOP) má Žitavská paprika.

Zaručených tradičných špecialít (ZTŠ) má Slovensko 7: Bratislavský rožok, Ovčí salašnícky údený syr, Ovčí hrudkový syr – salašnícky, Liptovská saláma, Lovecká saláma, Spišské párky, Špekačky.

Ako vyzerá situácia z označovaním pôvodu a kvality v celej EÚ:

 

DGAGRI-19072017-SK-V02

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Partner

Projekt FUTURE CAP: Dynamic, Innovative and Sustainable Agriculture in Slovakia