A. Ellison: Zadĺžiť sa vyžaduje zodpovednosť

  • Slovensko má problém s nízkou finančnou gramotnosťou. Čo ju môže, na základe britských skúseností, najefektívnejšie zvýšiť?

Britská vláda má skutočne rozsiahly program zvyšovania finančnej gramotnosti a silno do neho investovala. Nie je to len sieť poradcov, ale aj širšie vzdelávanie na školách, stredných školách, ale aj spotrebiteľov všeobecne.

  • Akú úlohu má zohrávať súkromný finančný sektor?

Je to vždy o hľadaní rovnováhy. Schopnosť posúdiť finančné produkty je jedným zo spôsobov ako chrániť spotrebiteľov.

  • Je potrebné spotrebiteľov nejako „chrániť“ zákonom pred zlými dlhmi?

Je potrebné vytvárať takú reguláciu, ktorá bude chrániť spotrebiteľa v zmysle že mu umožní robiť informované rozhodnutia, v transparentnom prostredí s jasnými cenami a podmienkami.

  • Vysoká zadlženosť trápi aj Britov. Čo ju spôsobilo?

Príčin je niekoľko. V skutočnosti je nadmerná zadlženosť v Británii pomerne nízka, no úroveň dlhov v pomere k príjmu je dosť vysoká. Narástla v poslednej dobe, čo spôsobila všeobecná kríza na finančných trhoch, zvyšovanie úrokovej miery. Narástla cena úverov, čo malo nepochybne dopad na spotrebiteľov.

  • Slovensko zatiaľ vysokú nadmernú zadlženosť nepozná, myslíte si však, že je to len vec času a s vývojom finančných služieb sa problém objaví?

Vždy existuje potenciál, že sa ľudia nadmerne zadlžia. Zdravý úverový trh, a tým aj zdravú ekonomiku, však dokáže zabezpečiť podpora zodpovednému požičiavaniu a poskytovaniu úverov.

  • Na trhu sa objavujú subjekty, ktoré poskytujú jednotlivcom alebo firmám pôžičky za výrazne nevýhodných podmienok. Myslíte si že to dokáže vyriešiť regulácia?

Miera, do akej podobné spoločnosti pôsobia na trhu, a na koho sa zameriavajú, závisí značne od ponuky úverov. Keď existuje vákuum, zaplnia ho. V Británii si takéto pôžičky berú zvyčajne omnoho chudobnejší ľudia a nie je ich tak veľa. Na trhoch, kde pre nich neexistujú dostupné klasické pôžičky, ako Nemecko, Francúzsko či Japonsko, si od takýchto spoločností požičiavajú aj ľudia, ktorí majú nejaké peniaze, pracujú.


Prezentáciu o poskytovateľoch pôžičiek a neférových podnikateľských praktikách, medzinárodných perspektívach, ktorú Anna Ellison predniesla 9. apríla 2008 pred českým Senátom, nájdete na tejto linke.