Benassi: Malé podniky v Európe sa boja opakovania recesie

Andrea Benassi, zdroj UEAPME

Podľa Benassiho znížila nezamestnanosť a hrozba ďalšieho prepúšťania kúpnu silu v EÚ a mala devastujúci účinok na pocit bezpečnosti, ktorý mali pracujúci pred krízou.

V roku 2009 sa na historické minimum dostala aj dôvera v podnikateľský sektor. A výhľad na 2010 bude pochmúrny, pokiaľ členské krajiny nezintenzívnia snahy o sprístupnenie hotovosti malým a stredným podnikom vo forme úverov a včasného splácania faktúr.

„Vzhľadom na tieto okolnosti si myslím, že rok 2010 bude rozhodujúci. Je priskoro hovoriť, či už kríza takmer skončila, alebo nie – ja sa prikláňam skôr k tej druhej predpovedi – zdá sa mi však jasné, že malé podniky nemôžu byť ponechané samé na seba. V tomto štádiu je potrebná verejná podpora“, tvrdí Benassi.

Kritizuje najmä ministrov zodpovedných za podnikanie, kvôli pomalosti, s akou implementujú niektoré prvky Zákona o malých podnikoch (SBA), prijatého pred viac ako 12 mesiacmi. Práve dnes bude Komisia zverejňovať hodnotenie implementácie, očakávajú sa zmiešané výsledky.

„Som sklamaný nedostatkom pocitu účasti na procese SBA u členských krajín. Niektoré si vybrali iba časti balíka, len veľmi málo však prijalo koherentnú a všezahŕňajúcu stratégiu, ktorou by Zákon o malých podnikoch vo svojich krajinách premenili na skutočnosť.“

Napriek tomu zdôraznil niekoľko príkladov, keď vlády urobili skutočne dobrú vec. Oceňuje tiež úlohu, ktorú zohrala Európska investičná banka, ktorá MSP poskytla likviditu v čase, keď komerčné banky nie sú ochotné rozšíriť úver mladým firmám.

Napriek tomu nie je situácia ružová. Benassi tvrdí, že firmy majú stále problémy dostať svoje peniaze načas. Ideálne by bolo, ak by boli všetky platby vyrovnané do 60 dní.

„Rozumiem, že niektorí s týmto kokom váhajú, zdá sa že ide proti princípu slobody. Poviem však úprimne: v takomto type transakcií je sloboda vstupovať do kontraktov mýtom, keďže MSP nemajú často inú možnosť, ako akceptovať platobné podmienky svojich silnejších proťajškov.“

S Andreom Benassi sa zhováral Gary Finnegan

Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke