Berès: Euro – s kritériami sa musíte zmieriť

Pervenche Berès (PES), predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti, vystúpila v Bratislave na konferencii k vstupu Slovenska do eurozóny, ktorú v dňoch 17. a 18. januára organizovala Národná rada Slovenskej republiky.

  • Myslíte si, že vysoká miera inflácie v Európskej únii by mohla paradoxne pomôcť Slovensku v plnení inflačného kritéria pre prijatie eura?

(Smiech) To nie je dobrý dôvod na prijatie eura. Samozrejme budeme mať vyššiu infláciu. V roku 2008 Európska centrálna banka (ECB) očakáva vyššiu úroveň inflácie a podľa toho, čo som vyrozumela z diskusie s Jean-Claude Trichetom (guvernér ECB, pozn. red) a iných kompetentných, vyhliadky sú také, že budeme mať vyššiu infláciu v priebehu roku 2008 a koncom roka sa môže znížiť. Kvôli ekonomickej situácii a následkom finančnej krízy, ECB, hoci máme takúto situáciu s infláciou, nezvýši úrokové miery.

Ak by to mal byť dôvod, že Slovensko bude veriť, že bude pre neho ľahšie prijať euro, myslím si, že to by skutočne nebol ten správny prístup. Na konferencii tiež odznelo, že plniť kritériá na vstup do eurozóny, nie je samoúčelné. Musí sa to pretaviť do skutočne udržateľného ekonomického prístupu. V záujme Slovenska, a nemyslím si, že je to jeho prípad, prosím, nepodliehajte predstave, že veci budú ľahšie. Tieto veci sú skutočne dôležité a najlepší spôsob, ako zaistiť, aby mohlo byť zajtra lepšie ako včera je, že vstúpite do eurozóny v dobrom stave.

  • Ako vnímate kritiku Maastrichtských kritérií, domnievate sa, že sú dobre nastavené aj pre nové členské štáty Európskej únie?

Toto je prebiehajúca diskusia. Ale ja ju považujem za dosť zvláštnu. V Kodani v roku 1993, kde sa diskutovalo o prístupových kritériách pre nové členské štáty, nevyvstala táto otázka hoci boli vtedy Maastrichtské kritériá už známe. Dalo by sa povedať, že to je koniec príbehu. Odvtedy však, počas prístupového procesu, žiadna z nových členských krajín nikdy, nikdy neotvorila túto otázku. Bolo množstvo príležitostí, aby sa dohodli výnimky, prechodné obdobia, znovu definovali kritériá. O menovej únii však nebola žiadna diskusia. Nebola ani počas prístupového procesu, ani počas Konventu, ani počas Medzivládnej konferencie. A mali sme dve Medzivládne konferencie, jednu po Konvente a druhú pri Lisabonskej zmluve a otázka nebola nikdy otvorená.

Myslím si, že politická cena otvorenia Maastrichtských kritérií je vysoká, myslím, si, že to za to nestojí. Viem, že existuje diskusia o inflačnom kritériu, kde máme rôzne definície, no ja sa domnievam, že ak chceme byť koherentní a zaistiť, že eurozóna bude prínosom pre všetky členské krajiny, je lepšie držať sa týchto kritérií. Hoci som si plne vedomá, že nové členské štáty nemajú na výber, všetci sa musia pridať. A kedže sa všetci musia pridať, najlešie by asi bolo, aby to boli všetci schopní urobiť dobrým spôsobom, to znamená nečakať roky a roky a roky. A to sa nevsťahuje len na interpretáciu inflačného kritéria, ale aj k schopnosti urobiť zásadné reformy, ktoré sa musia urobiť.

  • Kde vidíte najväčšie riziká na ceste Slovenska do eurozóny, resp. veríte, že sa Slovensku podarí splniť kritériá a prijať euro v roku 2009?

To, čo som povedala na konferencii, zopakujem aj tu. Pokým nie je na svete konvergenčná správa a ECB nezhodnotí udržateľnosť čísiel, všetko je otvorené. Može to byť „áno dnes“, alebo „možno neskôr“. Vlastne nie možno neskôr, pretože jedného dňa k tomu dôjde, ale ja si naozaj myslím, že je dôležité, aby všetci pochopili, že to nie je len otázka politickej prestíže, snaha prijať euro je tiež dôležitá. Ani to však nestačí. Musíme mať snahu, ako aj správne údaje, aby sme to mohli urobiť.


Rozhovor bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.