EÚ – od Sahary po Čínu…

 

Pozadie

Bývalý francúzsky minister financií Dominique Strauss-Kahn predstavil predsedovi Komisie Romanovi Prodimu svoj správu načrtávajúcu nový „mobilizačný mýtus“ pre Európsku úniu 18. mája 2004. EurActiv dostal príležitosť opýtať sa Strauss-kahna na niektoré z aspektov správy.

Otázky

„Trvalo udržateľná“ Európa

Podľa Strauss-Kahna urobila jeho skupina štúdiu „trvalej udržateľnosti“ európskeho projektu, nekoncentrovala sa teda len na európsky trvalo udržateľný rozvoj v užšom zmysle. Pokiaľ ide o samotnú stratégiu, francúzsky minister vidí potrebu programu organizovania „ekologickej konvergencie“ založenej na niekoľkých ekologických indikátoroch, rovnako, ako je to pri ekonomických či monetárnych konvergenčných kritériách. Podčiarkol potrebu doplniť volania po vytvorení postu „superkomisára“ pre konkurencieschopnosť a priemysel vy tvorením „rady trvalo udržateľného rozvoja“, v kttorej by mohli vyjadriť svoje názory mimovládne organizácie a inštitúcie.

Finančná perspektíva: šestka nie je realistická

Správa Strauss-Kahna vyjadrila podporu pozícii Komisie pokiaľ ide o finančnú perspektívu a postavila sa tak proti listu „skupiny šiestich“ (šesť členských krajín EÚ, ktoré žiadajú obmedzenie rozpočtových možností EÚ pre obdobie2007-2013 na jedno percento HNP). Bývylý minister si dokonca myslí, že rozpočtový plán EÚ by mal byť zvýšený na dve percentá. „Nerealistická je pozícia vlád, ktoré sú na jednej strane znepokojené pre Lisabonskú agendu, no na strane druhej nie sú ochotné poskytnúť EÚ potrebné prostriedky.“

Spoločná poľnohospodárska politika potrebuje reformu, menej však stáť nebude

Na otázku EurActivu na jeho návrh zredukovať výdavky na SPP (Spoločná poľnohospodárska politika EÚ) na 20 percent rozpočtu Strauss-Kahn podčiarkol fakt, že je to pri navrhovanej dvojpercentnej hranici rozpočtu. Len tak budú výdavky na SPP „mechanicky“ zredukované na 20 percent. Vyhlásil, 6e „poľnohospodárska politika (EÚ) musí byť naďalej prispôsobovaná“, no pochyboval, že bude stáť menej.

Priemyselná politika potrebuje európskych šampiónov

Strauss-Kahn podporuje vytvorenie „šampiónov euróspkeho priemyslu“, aj keby to malo znamenať uvoľnenie pravidiel o konkurencii na trhu. „Pravidlá politiky voľnej konkurencie nesmú mať systematicky prevahu nad operáciami, ktoré sú považované za potrebné. “Na otázku EurActivu, či by v tom prípade EÚ potrebovala „kartelový úrad“, Strauss-Kahn odpovedal: „Konkurencia je bezpochyby jednou z oblastí, spolu s výskumom, kde je agentúra vhodnejšou štruktúrou, než inštitúcie, ktoré dnes existujú.“

Konečné hranice EÚ

Pokiaľ ide o konečné hranice EÚ, názory Strauss-Kahna sú pomerne prekvapujúce. Jasne podporuje vstup Turecka do EÚ a trvá na tom, že EÚ má prevzať zodpovednosť aj pokiaľ ide o stredomorské krajiny. „Som si istý, že Európa je ako magnet. Ak chcete použiť kriedu, aby ste na mape označili jej hranice, krieda by sa nedržala pred Bosporským či Gibraltárskym prielivom. Krieda by nutne zahrnula všetky korene našej európskej civilizácie, teda Stredomorie.“

Bývalý minister pokračoval tvrdením, že to „samozrejme predpokladá rozdielne úrovne politickej integrácie. Sú krajiny, ktoré sa nebudú, alebo nechcú ďalej integrovať. V spôsobe, ako sa svet utvorí o 40 či 50 rokov, podľa jedného scenára Maghreb (skupina severozápadných afrických krajín) nebude mať svoju autonómnu existenciu. A tak máme voči nej zodpovednosť.“ Pokiaľ ide o východné hranice, Strauss-kahn tvrdí: „Mojim osobným presvedčením je, že sféra vplyvu Európy sa zastaví tam, kde sa stretne s čínskou sférou vplyvu.“