EÚ potrebuje nové pravidlá a sankcie

foto: slovenský minister financií Ján Počiatek

  • Začiatkom týždňa predseda Komisie Barroso pomerne tvrdo reagoval na nemecké návrhy na sprísnenie fiškálnej disciplíny – označil ich za "naivné" a odmietol možnosť revízie zmlúv. Naznačil, že Nemci sú v takýchto požiadavkách osamotení. Aký je postoj Slovenska?

Sme prekvapení, že Barroso si nevšíma názory malých krajín, pretože Slovensko jednoznačne podporilo nemecké návrhy na sprísnenie Paktu stability a rastu. Tak isto ďalšie krajiny s nimi vyslovili pochopenie. Ak Barroso označuje návrhy za "naivné", je rovnako naivné myslieť si, že niekto bude ochotný zaplatiť 100- miliardový účet bez sprísnenia disciplíny. A to sa týka aj nás – nemôžu od nás žiadať, aby sme svoj dlh zvýšili o 20 percent bez dostatočných záruk.

Vyjadrenia na adresu Nemecka považujeme za minimálne netaktné. V tomto vítame postoj predsedu Rady Hermana Van Rompuya, ktorý vidí debatu ako otvorenú. Jeho slová, že v diskusii „nič nie je tabu", vnímame veľmi pozitívne.

  • Barroso sa možno obáva, že zmenou zmlúv sa situácia len skomplikuje. Spomeňme si na zdĺhavú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Nakoniec by možno prevážili hlasy žiadajúce oslabenie integrácie. Nie je z tohto uhla jeho postoj pochopiteľný?

Nezdá sa nám vhodné hneď na začiatku debaty spochybňovať rozsah možných zmien. Situácia je veľmi vážna. Európska únia potrebuje nové, silné pravidlá, ktorých súčasťou budú aj sankcie. Zmena zmlúv preto nemôže byť tabu. Netreba sa baviť o tom, čo si vyžaduje zmenu zmlúv a čo nie. Hľadajme, ako majú vyzerať potrebné pravidlá, potom riešme spôsob ich prijatia.

  • Nemyslíte si, že táto diskusia už mala začať omnoho skôr? Neboli jej brzdou práve niektoré členské krajiny, nie Komisia?

Erózia fiškálnych pravidiel v Európe prebiehala už posledných šesť rokov, priamo pod nosom Komisie. Barroso sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka, že iba prišiel k stolu, na ktorom je neporiadok, a ten musí upratať. Sedí pri ňom už niekoľko rokov.

  • Ak by boli nemecké návrhy na sprísnenie pravidiel odmietnuté, nehrozí, že sa bude Berlín snažiť o vytvorenie užšej skupiny krajín, ktoré budú pokračovať v hlbšej integrácii?

Táto skupina existuje už dnes. Je to eurozóna. V každom prípade sa tento vývoj nedá vylúčiť.