Jean-Paul Fitoussi kritizuje „dogmatickú“ EÚ

Pozadie

Jean-Paul Fitoussi je profesorom na Inštitúte politických štúdií (Science Po) v Paríži a súčasne prezidentom Francúzskeho Observatória Ekonomických Záležitostí (OFCE), ktorého starším výskumníkom je aj nositeľ Nobelovej ceny Edmund Phelps.

OFCE nedávno publikovalo „knihu kampane“ v elektronickej podobe. Týka sa francúzskych prezidentských volieb 2007.

Otázky:

  • Kritika Európskej centrálnej banky

ECB sa stala terčom útokov hneď od začiatku samotnej predvolebnej kampane. Je to zároveň téma, na ktorej sa zhodnú dvaja najväčší rivali o prezidentský post – Nicolas Sarkozy (UMP, centristická pravica) a aj Ségolène Royal (Socialistická strana).

Fitoussi pre EurActiv povedal: „Čo Nikolas Sarkozy a Ségolène Royal tvrdia, je, aby sa ECB stala zodpovednou nejakému politickému zhromaždeniu, ako je tomu všade vo svete v prípade centrálnych bánk – vrátane Veľkej Británie a USA.“ Dodal, že „ak fiškálna politika, ktorá má najväčšiu silu v ekonomike, neprispieva k napĺňaniu iných politických cieľov, tak potom tu existuje problém.“ Podľa jeho názoru však možnosť reformy ECB stroskotáva na fakte, že 27 členských krajín len sotva nájde spoločný kompromis, keď každá z nich má svoju predstavu o fungovaní Banky. Fitoussi ale zároveň vidí prekážky aj v politickej rovine, nakoľko ekonomika sa začína chápať „religióznym“ štýlom a je vyslovene založená len na sile trhu.

  • Nekooperatívna nemecká politika

Na otázku, ako je možné, že Nemecko s rovnakou menou, ako má Francúzsko, prosperuje oveľa viac, Fitoussi bez zaváhania odpovedal, že dôvodom sú nemecké politiky, ktoré sú „nekooperatívne.“ Sú zároveň založené na súťaživej redukcii výdavkov: „V Nemecku došlo napríklad k zníženiu priemernej hodnoty platu.“ Poukazujúc na deficit zahraničného obchodu Španielska, Francúzska a Talianska dodal: „Nárast nemeckého exportu sa nevyhnutne udial na úkor iných krajín eurozóny.“

  • Európske spoločenstvo energetiky, životného prostredia a výskumu

Na reflektovanie energetických a iných novodobých problémov potrebuje Európa väčšiu mieru integrácie.  Fitoussi preto navrhuje vytvorenie akéhosi Európskeho spoločenstva energetiky, životného prostredia a výskumu po vzore Európskeho združenia uhlia a ocele, založeného v roku 1951. Cieľom jeho navrhovaného spoločenstva by malo byť budovanie spoločného geopolitického chápania moci a spoločný vývoj environmentálnych a energetických technológií.

  • Energetika: rozbíjanie firiem a neprinášanie riešení

Fitoussi je neoblomný vo svojich názoroch na politiku Komisie v oblasti liberalizácie energetickej politiky: „[Súčasná] orientácia európskej politiky v tejto oblasti je príliš dogmatická a nedostatočne pragmatická.“ Podľa jeho názoru, klasický prístup k energetike spôsobuje urýchľovanie starnutia energetických sietí, čo sa prejavilo napríklad pred pár rokmi výpadkami elektrickej energie v USA alebo v Kanade. Podľa neho celý problém tkvie v problematickom zdieľaní informácií. Prevádzkovateľ siete je ten, ktorý vie o potrebách siete, o ktorých však nevie ten, kto by chcel v sieťovom odvetví investovať. Tento problém dokáže byť podľa Fitoussiho vyriešený len „masívnou prítomnosťou štátu.“


Text celého rozhovoru vo francúzskom jazyku nájdete na tejto linke.