John Bruton: Obama a EÚ môžu podať ruku islamu

Zdroj: Európska komisia

Zvolenie Obamu posilnilo imidž USA vo svete do takej miery, že to môže poslúžiť ako „potenciálna pomoc pre nás všetkých“ na „zmenu vzťahov“ a „nápravu krachu, ktorý nastal medzi židovsko-kresťanským svetom – do ktorého patrí Európa a USA – a svetom Islamu“.

Podľa Brutona bude Obama voči EÚ konštruktívny – už počas volebnej kampane bola „EÚ spomínaná veľmi silným spôsobom“. Veľvyslanec považuje tento prístup za „dobrý znak… nie len pre EÚ, ale aj pre Obamov prístup k multilateralizmu ako takému. Naznačuje, že je pripravený uznať a spolupracovať so zrelými multilaterálnymi inštitúciami.“

„Realitou je, že aj pre veľkú krajinu ako USA, sú niektoré problémy ktoré stretáva príliš veľké, aby ich riešila sama. Európania sa to naučili už dávno.“

Podľa Brutona je veľmi dôležitý „nezlomný optimizmus“ Američanov. Bude „veľmi dôležitý pri riešení mnohých globálnych problémov, ktorým čelíme“. Súčasne však poznamenal, že sa „Američania musia zas naučiť, že napríklad v oblasti klimatických zmien optimizmus sám o sebe problém nevyrieši… Musíme vytvárať motivačnú štruktúru, v ktorej budú ľudia investovať do uchovávania energie a výskumu a vývoja čistých energetických zdrojov.“

Bruton si myslí, že Obama chce byť „zelenší“ než Európania, no bude to ťažká úloha. „Myslím si, že v USA je politická vôľa vytvoriť silnú zelenú agendu. No nie som ešte presvedčený, že je vôľa verejnosti. A pri súčasnom stave americkej ekonomiky bude veľmi ťažké získať verejnú podporu pre silnejšiu environmentálnu politiku.“

Európska komisia tiež podľa veľvyslanca dúfa, že nová administratíva prinesie pozitívny obrat aj v svetových obchodných rokovaniach. „Američania v podstate nechcú sprísniť limitu pre vlastné poľnohospodárske subvencie, pokiaľ nedostanú záruky, že sa indický poľnohospodársky trh otvorí americkému vývozu… Nemyslím si, že sa na svetové obchodné rokovania treba pozerať takto merkantilisticky. Pravdou je, že bez (uzavretia) kola obchodných rokovaní, hrozí veľké riziko návratu protekcionizmu.“ Americká vláda by sa podľa neho mala sústrediť na dosiahnutiu veľkej, globálnej dohody, a nie rozbíjať energiu na bilaterálnych zmluvách.

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.