Komisárska Fischerová Boelová: Budúca SPP by mala podporiť produkciu

„Očakávam, že budeme schopní udržať produkciu potravín  v Európe,“ odpovedala Fischerová na otázku aké sú jej priority pri koncipovaní budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nepovedala, že Európa by mala dokázať „nachovať“ svojich vlastných ľudí, no zdôraznila potrebu mať silný poľnohospodársky sektor aj napriek rastúcej svetovej konkurencii. Situácia, kedy by Európa bola závislá od importu z krajín s nestabilnou vládou je podľa nej nočnou morou.

Odpoveď na rastúci svetový dopyt

Aj keď je EÚ najväčším svetovým exportérom poľnohospodárskych produktov, je tiež aj najväčším importérom, tvrdí komisárka. „V spolupráci so sektorom sme boli šikovní a do produkcie sme pridali hodnotu,“ zdôraznila a dodala, že sa dovážajú najmä surové materiály – napríklad sójové bôby, ktoré sa v Európe využívajú ako krmivo pre ošípané – a následne sa z nich vyvážajú vysoko kvalitné produkty do celého sveta“.

Keďže sa očakáva, že svetová populácia zo súčasných 6 miliárd do roku 2050 vzrastie na 9 miliárd, Fischerová Boelová dúfa, že budúca SPP poskytne farmárom účinné nástroje, aby boli schopní odpovedať na rastúci dopyt po potravinách. Verí, že SPP poľnohospodárom pomôže rozvinúť ich produkciu tak, aby napĺňala environmentálne ciele a viedla k ohľaduplnému chovu zvierat. Tieto dva body budú vysoko na agende ázijských krajín, čo zvýši dopyt po týchto produktoch.

„Nechceme v budúcnosti nútiť farmárov zamerať sa na výrobu špecifických produktov. Myslím si, že je oveľa dôležitejšie dať im slobodu produkovať to, čo si trh aktuálne žiada,“ povedala. Preto nedávna „zdravotná prehliadka“ SPP bola krokom v ústrety viac trhovo orientovanému poľnohospodárstvu.

Potravinová bezpečnosť

Na otázku, či by Európa mala produkovať viac a tak zvýšiť svoj podiel na svetovej potravinovej bezpečnosti, komisárka odpovedala, že EÚ by s pomocou nových technológií mohla vyrábať viac potravín a dodala, že sa nebojí biotechnológií.

Približne 85 – 90 % všetkých dovezených sójových bôbov je geneticky modifikovaných. Ak sa Európa rozhodne neakceptovať tento stav, viedlo by to k dramatickej redukcii produkcie mäsa. Na druhej strane by nebolo možné zvýšiť dovoz mäsa zo zvierat kŕmených geneticky modifikovanými krmovinami, ktoré nie sú dovolené v Európe, vysvetlila Fischerová Boelová.

Upravené obilniny a krmoviny by podľa nej mohli pomôcť rozvojovým krajinám, ktoré v porovnaní s EÚ čelia horším klimatickým podmienkam a problémami s vodou.

„Zelený pilier“ SPP

Fischerová Boelová verí, že klimatické zmeny, vodné hospodárstvo, biodiverzita a energia sú hlavnými výzvami, ktorým bude poľnohospodársky sektor v budúcnosti čeliť a preto SPP musí poskytnúť rámec ako na ne odpovedať.

„Nemyslím si, že budúcnosťou je pšenica alebo obilniny, ale skôr je ňou odpad – slama, triesky a zvyšky z bitúnkov, ktoré sa môžu transformovať do obnoviteľnej energie akou je etanol či bioplyn,“ vysvetlila.

Zdôraznila však, že na spracovanie surových materiálov farmári potrebujú viac peňazí. Tie by mohli získať cez tzv. zelený pilier. Aj keď budúcnosť dotácií SPP nie je jasná, Fischerová Boelová tvrdí, že sa priame platby zachovajú, najmä v menej „preferovaných“ oblastiach.

Dotkla sa aj povinnosti poľnohospodárskeho sektora podieľať sa na obmedzení emisií CO2 o 20 % do roku 2020. Myslí si, že farmári sa na tom môžu vo veľkej miere podieľať, a preto je pripravená diskutovať o schémach obchodovania s emisiami.

Rozpočet SPP

Aby sa diskusie o SPP začlenili do správneho kontextu, Fischerová Boelová zdôraznila, že ľudia, ktorí kritizujú celkový podiel SPP na rozpočte majú tendenciu zabúdať, že „ide o jedinú spoločnú politiku, ktorú máme“. Ak by sme ju spojili s HDP členských štátov, potom podiel poľnohospodárstva je len 0,4 %, čo je „značne menej ako napríklad rozpočet na obranu, zdravotnícku či sociálnu politiku“.

Rozhovor v plnom znení v anglickom jazyku nájdete tu.