L. Fagernäs: Konkurencieschopnosť založená na vede

Krátka správa

Hoci zohrala „flexikurita“ trhu práce dôležitú úlohu pri tvorbe fínskeho ekonomického úspechu. Leif Fagernäs, generálny riaditeľ Konfederácie fínskeho priemyslu (EK) pochybuje, že je tento model pripravený na okamžitý „vývoz“ do iných krajín.

„Flexibilita trhu práce je nevyhnutnosťou v snahách o zlepšenie konkurencieschopnosti, vyžaduje však, aby bola dostatočná pozornosť venovaná aj (sociálnej) bezpečnosti. V jednotlivých európskych krajinách je rozdielna kultúra a v mnohých to vyzerá, že diskusia a vzťahy medzi hlavnými aktérmi na to ešte nie sú dostatočne zrelé.“

V súvislosti s dôležitosťou investícií do výskumu a vývoja Leif Fagernäs povedal: „Úspech vo svetovej lige vyžaduje konkurencieschopnosť založenú na vede. Absolútne to platilo v telekomunikačnom klastri, ktorý dosiahol globálne vedúcu úroveň.“

Dodal však, že investície do výskumu a vývoja nestačia: „Spoločnosti musia prioritizovať svoje aktivity a zamerať sa na potreby zákazníkov, konkurenciu a silnú pozíciu na trhu, vytváranie značky, efektivitu a produktivitu – rovnako ako výskum a vývoj na svetovej úrovni.“

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.