Maňka: Posudzovanie udržateľnosti eurokritérií je subjektívne

  • Čo hovoríte na kritiku maastrichtských kritérií, resp. spochybňovanie ich férovosti voči novým členským krajinám, ktoré zaznieva z mnohých strán. Je to podľa vás namieste?

Vlani v júli som sa zúčastnil rokovania na ministerstve financií v Dubline, v Írsku. Minister financií nás informoval, že írska ekonomika rastie obdivuhodným tempom: 6 % priemerne za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa je viac ako 140 % priemeru EÚ, nezamestnanosť 4,2%. Priznal však problémy s infláciou, ktorú odhadovali na 5 %. Keby Írsko nebolo súčasťou eurozóny, podľa súčasných pravidiel by do nej nemohlo ani vstúpiť, lebo by neplnilo maastrichtské inflačné kritérium.

O týždeň po návšteve Írska som vystúpil v pléne EP. Pripomenul som, že v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách je inflácia štrukturálne vyššia. Vyššia inflácia je súčasťou procesu hlavne v nových členských štátoch, ktorých cieľom je priblížiť sa ekonomickej úrovni vyspelejších krajín. Požiadal som Radu a Komisiu, aby urobili novú analýzu a prehodnotili maastrichtské kritériá . Vyzval som ich do diskusie o uplatňovaní týchto kritérií na budúcich členov eurozóny. Európsky parlament na druhý deň uznesenie o potrebe prehodnotiť tieto kritériá veľmi jednoznačne schválil.

Slovenská ekonomika veľmi rýchlo rastie a preto dobieha vyspelé krajiny. Pri takomto raste budú rásť rýchlejšie platy, ale aj ceny. Keď rastú ceny, rastie inflácia – a tak rýchly ekonomický rast krajiny fakticky pôsobí proti plneniu inflačného kritéria. Európska centrálna banka na prehodnotenie kritérií však zrejme nikdy nepristúpi. Jej hlavnou úlohou je udržať čo najnižšiu infláciu, ktorá súvisí so stabilitou eura.

Napriek tomu, že slovenská ekonomika veľmi rýchlo rastie, má silné predpoklady, že maastrichtské kritériá nakoniec splní. Čaká nás však výzva preukázať, že tieto kritériá nielen splníme, ale aj udržíme. Posudzovanie udržateľnosti je však čiastočne subjektívna záležitosť.

  • Je to teda subjektívny odhad?

Uvediem príklad. Podľa analýz Európskej komisie sa slovenská ekonomika výrazne prehrieva, čo by mohlo spôsobiť problémy po zavedení eura. Pritom ak dôjde k výrazným štrukturálnym zmenám, čo je prípad Slovenska, kde výrazne narástol potenciál ekonomiky, jednoduché štatistické filtračné techniky, ktoré používa Európska komisia, to nevedia vyhodnotiť ako kvalitatívny posun. Posudzujú to len ako rast mimo trendu a preto signalizujú prehrievanie.

  • To je aj prípad sporu o tom, aký vplyv má silná koruna na nízku mieru inflácie.

Áno, presne tak. V prípade vplyvu silnej koruny sa odhady Ministerstva financií o polovicu až dve tretiny líšia od odhadov Európskej komisie. Podobných otázok je zhruba 20 – 25. Môžu nám ich položiť a my musíme byť pripravení svoju pozíciu obhájiť.

  • Čo hovoríte na hodnotiacu správu nášho konvergenčného plánu, v ktorej EK žiada štrukturálne reformy a prísnejšiu fiškálnu politiku?

Ministerstvo financií pokladá túto správu za priaznivú pre hodnotenie pripravenosti našej ekonomiky. Podobné požiadavky Európska komisia štandardne vo svojich hodnoteniach uvádza.

  • Ako ste vnímali rozhodnutie eurosocialistov o znovuobnovení kandidtúry SMERu, bolo to nejasné do poslednej chvíle alebo ste očakávali takýto verdikt?

Ja osobne som pozitívne rozhodnutie očakával. Aj som to dopredu tak prezentoval. Nebolo len isté, či predsedníctvo bude rozhodovať 14. februára alebo až na jar.  Viete o tom, že boli vytvorené dve pracovné skupiny, ktoré pricestovali na Slovensko, aby nezávisle zhodnotili situáciu. Prvú viedol šéf talianskych socialistov Pierro Fassino. Druhú, zloženú z poslancov EP, viedol viceprezident politickej frakcie socialistov v Európskom parlamente Hannes Swoboda z Rakúska.

SMK viackrát napadla vládnu koalíciu na Slovensku a neváhala to urobiť ani na pôde Európskeho parlamentu. Tu jej zástupcovia deklarovali poškodzovanie práv národnostných menšín na Slovensku, nedostatočné financovanie menšinových kultúr, alebo údajné skončenie národnostného vysielania v rádiu Patria. Aj takýmto spôsobom sa snažili zabrániť tomu, aby sa SMER-SD dostal naspäť tam, kam patrí. Čo je horšie, poškodzovali dobré meno Slovenska. Socialisti sa presvedčili o tom, že ich informácie nie sú pravdivé.

Je potrebné zdôrazniť, že členstvo strany SMER–SD v Strane európskych socialistov je vnútrostraníckou záležitosťou. Niekedy to však občania mohli vnímať ako akúsi izoláciu Slovenska, resp. poškodzovanie Slovenska pri financovaní projektov z európskych fondov, čo nie je pravda.

  • Stretávate sa aj s takými otázkami?

Áno, mám takéto ohlasy a preto by bolo dobre povedať, že to tak nie je, aj keď členstvo v silnom zoskupení socialistov nám pomáha, aby sme mohli naše politiky koordinovať. Severské krajiny majú najvyššiu konkurencieschopnosť a kvalitu života na svete a ľudia sú tu najviac spokojní so svojim životom. V týchto krajinách desiatky rokov z ich poslednej histórie vládli práve sociálni demokrati, ktorí ich doviedli k najväčším úspechom.

Pre SMER aj pre socialistov je prospešné, aby sme úzko spolupracovali. Ak by aj boli medzi nami nejaké názorové odlišnosti, je to lepšie riešiť, keď vzájomný vzťah existuje, ako sa nestretávať a nekomunikovať. Pán Kukan to správne pochopil, keď sa vyjadril, že by to vlastne pomohlo do budúcnosti ďalšiemu vývoju, ak by strany vo vládnej koalícii mali európske krytie a spoluprácu so silnými stranami na európskej úrovni. Strana európskych socialistov takou stranou je.

  • Myslíte si teda, že členstvo SMERu v PES má stabilizujúci vplyv na domácu politiku?

Teraz nehovorím len o SMERe a socialistoch, ale o akejkoľvek vláde. Ak má krytie silných serióznych politických strán v Európe, určite je to stabilizujúci faktor a väčšia istota.  Socialisti nám dali najavo, že politika, ktorú robí SMER-SD, je jasnou sociálno- demokratickou politikou.

  • Teda, že aj pre PES je atraktívne mať vo svojich radoch stranu, ktorá má vysokú podporu a kreslo premiéra…

Rozhodne aj tento aspekt má svoju váhu. Dôležité pre socialistov je však to, aby strany, ktoré sú v ich zoskupení, spĺňali prísne kritériá.

  • Strana európskych socialistov pripravuje do najbližších volieb spoločné manifesto. Čo si od neho sľubujete, motivovať občanov, aby prišli k voľbám?

Áno, účasť v posledných voľbách do EP bola veľmi slabá, na Slovensku len 16,9 %, čo bolo najmenej v EÚ. Keď Slovensko vstúpilo do EÚ, občania nemali pocit, že môžu ovplyvniť prostredníctvom svojich zástupcov ďalší vývoj v EÚ a tak možno svoju účasť vo voľbách nepokladali za dôležitú. Preto je tu aj Lisabonská zmluva, ktorá keď bude ratifikovaná, umožní lepšie zapojenie občanov do rozhodovania o ďalšom vývoji. Európski socialisti chcú manifestom vtiahnuť občanov do tvorby lepšej budúcnosti. My ľuďom povieme ako si predstavujeme budúcnosť v kľúčových oblastiach, ako je napr. boj proti globálnemu otepľovaniu, zabezpečenie dodávok a nízkych cien energií a mnohé ďalšie.

Ľudia nám zas môžu povedať svoje názory a my sa s týmito názormi budeme vážne zaoberať. Určite nám to pomôže v spoločnom projektovaní lepšej budúcnosti. Ak budú ľudia cítiť, že ich názor je dôležitý a že spoločná politika v rámci EÚ ovplyvňuje aj ich vlastnú budúcnosť, budú vidieť aj zmysel, aby prišli k voľbám. Už dnes sú občania lepšie informovaní. Vedia, že aj na Slovensko prichádzajú veľké finančné prostriedky, ktorých cieľom je lepšia zamestnanosť, vyššia životná úroveň a kvalita života našich občanov.


Rozhovor bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.