Marek Dąbrowski: Kríza odhalila európske slabosti

dabrowski

  • Myslíte si, že európske vlády na krízu odpovedali dostatočne?

Protikrízové opatrenia európskych vlád neboli vo všetkých prípadoch  šité na mieru. Často krátkodobé politické uvažovanie vyhralo nad strednodobou a dlhodobou ekonomickou logikou. Mám na mysli príklad „ekonomického nacionalizmu“ najmä vo finančnom sektore, automobilovom priemysle a viacerých oblastiach pracovného trhu a tiež stratu kontroly nad dynamikou verejného dlhu.

Nanešťastie, kríza odhalila, obmedzenú schopnosť európskych inštitúcií vytvoriť plošné protikrízové opatrenia, najmä pre ich obmedzenú fiškálnu kapacitu.

  • Ako vidíte pokrízové ekonomické vyhliadky?

Vyzerá to tak, že najdramatickejšia fáza globálnej krízy je za nami, no ekonomické vyhliadky sú neisté, najmä z krátkodobého hľadiska. Je veľmi nepravdepodobné, že sa tak skoro ekonomický rast vráti do trajektórie rastu pred rokom 2008.

Pre mnohé krajiny to bude znamenať stagnáciu a ďalší rast verejných trhov. Hlavné centrálne banky (najmä ECB) musia nájsť správnu rovnováhu, aby stimuly neukončili príliš skoro (a tak dali impulz k vzniku novej recesie) a aby uniesli riziko inflačného tlaku a nevytvorili tak nové bubliny najmä v prípade komodít a burzových trhov.

  • Čo si myslíte o medzinárodnom super-regulačnom orgáne?

Žijeme vo svete jednotného, vysoko integrovaného finančného trhu, ktorý potrebuje medzinárodnú reguláciu a kontrolu. Inak finančné koroporácie budú opäť hľadať strednú cestu medzi regulátormi a novými produktmi tak, aby si ich nevšímali.

Toto je jasný príklad EÚ, kde by mala jednotný európsky trh s finančnými službami dôsledne monitorovať celoeurópska kontrolná inštitúcia.

Správa De Larosiera udáva správny smer, otázkou však je, či stupeň a rýchlosť akou sa v EÚ buduje regulačný rámec budú účinné pri odpovedaní na existujúce výzvy.

  • Skupina G20 hovorí o potrebe koordinácie. Aká by podľa vás mala byť?

Doterajšie skúsenosti s G20 sú sľubné. V prvom rade narozdiel od G7/G8, oslovuje aj rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky, ktorých pozícia v globálnej ekonomike sa počas krízy ešte viac posilnila. Toto okrem iného umožňuje posilniť inštitúcie, ktoré vzišli z Bretton Woods.

V druhom rade vďaka tomu krajiny odolávajú pokušeniu zavádzať protekcionistické opatrenia a iné typy politík na ochudobňovanie susedov.

Okrem toho G20 pomohla aj pri koordinácii makroekonomických politík popredných hráčov a diskusii o finančnej regulácii na globálnej úrovni.

Na druhej strane veľa záleží na tom, či sa tento duch spolupráce podarí udržať aj po krízovom období a či sa jej podarí oživiť vyjednávania o svetovom obchode a vytvoriť efektívny inštituciálny rámec na koordináciu finančnej regulácie a makroekonomických politík v budúcnosti a zamerať sa aj na ostatné globálne výzvy ako napríklad klimatické zmeny.

Profesor Marek Dąbrowski rozhovor poskytol editorke EurActiv.com – Daniele Vincenti-Mitchener.